Algemene info milieu

Algemene Info – Milieu

Een kwestie van bewustwording !

Iedereen van ons wordt er dagelijks mee geconfronteerd : de zorg om het behoud van de natuur. We worden aangespoord de afvalberg te verminderen en ons afval te sorteren. Dit duidt op een toenemende bewustwording dat het milieu dient beschermd te worden. En hoe staat de motorrijdersbeweging hier tegenover ?

Wij, motorsportliefhebbers, moeten ons ervan bewust zijn dat ons gebruik van de natuur gevolgen heeft voor het milieu. Een verantwoord gedrag zal bijdragen tot een optimale relatie tussen de motorsport en de natuur, met een minimum aan hinder voor het milieu. Onze correcte houding ten aanzien van het leefmilieu moet een prioriteit zijn en is van essentieel belang om de toekomst van onze geliefde sport te vrijwaren.

De aanbevelingen, opgesteld door het Nationaal College voor het Milieu van de Belgische Motorrijdersbond, moeten de organisatoren, rijders, teams, verkopers en publiek helpen om de natuur te respecteren, de relatie tussen de motorsport en het milieu verbeteren en de toekomst van de motorsport te vrijwaren. Deze richtlijnen werden opgesteld op basis van de reeds bestaande FIM milieu code, aangepast aan onze situatie.

Een tweede deel (enkel voor de organisatoren) zijn de check-lists zoals deze werden opgesteld door de FIM. Deze zijn de leidraad voor de organisatoren bij de voorbereiding van een manifestatie.

De milieuafgevaardigden, aangeduid door het Nationaal College voor een BMB manifestatie dienen deze in te vullen en aan het BMB secretariaat over te maken.

BMB Milieuprijs

De Raad van Bestuur kan op voorstel van het College voor Milieu de BMB milieuprijs toekennen. Clubs of individuele personen die extra inspanningen hebben geleverd voor de bescherming van het milieu kunnen deze prijs bekomen. De prijs zal bestaan uit een diploma, de uitreiking zal gebeuren tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking. De voordracht van kandidaten kan worden gedaan door de kandidaat zelf (met advies van milieuafgevaardigden), de aangesloten bonden of de leden van de BMB colleges/ commissies.

De prijs werd in 2008 voor het toegekend aan de club MX Hauts-Pays voor de organisatie van de Coupe de l’avenir in Angreau en in 2010 voor de Speedway wedstrijd in Heusden-Zolder door de Speedway Fanclub FSC..

“Het behoud van de natuur en respect voor het milieu, een zorg voor ons allen !”

fim_rg_rgb

Partners

Back to top button