Sportvergunning competitie 1 manifestatie

FOR ENGLISH CLICK HERE

De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing ontwikkeld voor het indienen van je vergunningsaanvraag. Deze app, My FMB-BMB, kan je via onderstaande link installeren op je desktop of laptop (Windows). Het is ook mogelijk toegang tot de app te bekomen via een tablet (Apple/Android) of Apple Mac.

 Info en download My FMB-BMB

Hierna vind je de belangrijkste info die je moet weten als je een BMB vergunning 1 manifestatie, geldig voor 1 specifieke wedstrijd, wil aanvragen. Opgelet, de info op deze pagina betreft de BMB-vergunningen aangevraagd via onze Vlaamse afdeling (Motorsport Vlaanderen). Voor de vergunningen via onze Waalse afdeling (FMWB), raadpleeg de Franstalige versie van deze pagina.

Sportvergunning competitie 1 manifestatie (dagvergunning)

Rijders die geen BMB jaarlijkse competitievergunning hebben onderschreven, kunnen hun vergunning 1 manifestatie geldig voor een specifieke wedstrijd vooraf in orde brengen via de digitale toepassing My FMB-BMB. Dit spaart geld en tijd!

Voor alle wedstrijden ingeschreven op de BMB-kalender waar het mogelijk is met ‘dagvergunningen’ deel te nemen, kan je deze vergunning tot op de dinsdagavond voor het evenement snel en eenvoudig regelen. 

Opgelet ! : een dagvergunning is niet mogelijk in de discipline snelheid. 

In de meeste disciplines wordt een korting van 15 EUR voorzien wanneer je de vergunning 1 manifestatie vooraf via de toepassing My FMB-BMB onderschrijft en bovendien versnelt het de administratieve controles ter plaatse.

Opgelet ! : een BMB jaarlijkse competitievergunning is meestal wel voordeliger omdat je aan meerdere wedstrijden kan deelnemen en ook verzekerd bent op training.

Voor de deelname aan FIM en/of FIM Europe wedstrijden met een vergunning 1 manifestatie moet je een BMB-sportcompetitie jaarvergunning Europe Open hebben onderschreven. Vervolgens contacteer je het Motorsport Vlaanderen secretariaat via e-mail (info@motorsport.vlaanderen) om de modaliteiten te kennen voor de FIM / FIM Europe 1 event vergunning.

Opgelet ! : minderjarige rijders die niet woonachtig zijn in België kunnen geen BMB vergunning 1 manifestatie onderschrijven. Zij nemen best contact op met de nationale federatie van hun land om een starttoelating aan te vragen gezien bijna alle BMB-wedstrijden op de Open kalender van FIM Europe zijn ingeschreven.

Clubaansluiting

Om een vergunning 1 manifestatie vooraf via My FMB-BMB te onderschrijven, is de aansluiting bij een club verplicht. Je kan je club selecteren uit de voorgestelde lijst in My FMB-BMB.  De club wordt automatisch verwittigd van je aanvraag tot aansluiting. Om de vergunning te kunnen afleveren moet de club via haar eigen clubmodule je aansluiting en vergunningsaanvraag bevestigen. Een lijst van clubs per provincie met contactgegevens kan je raadplegen via volgende link.  Je clubaansluiting is tot op het einde van het jaar geldig en dient dus niet opnieuw per vergunningsaanvraag te worden geregeld.

Documenten

Voor de vergunning 1 manifestatie dienen volgende documenten te worden toegevoegd in je My FMB-BMB-dossier (zie menu documenten in My FMB-BMB):

  • Kopij identiteitskaart (eenmalig). Dit is echter enkel nodig indien je de registratie niet hebt gedaan met je elektronische identiteitskaart (E-ID) a.h.v. een kaartlezer. We raden aan om deze optie te gebruiken waardoor verschillende velden automatisch en correct worden ingevuld.
  • Medische verklaring (jaarlijks). Er dient geen medisch onderzoek te gebeuren.
  • Ouderlijke toelating (jaarlijks en enkel voor minderjarigen). Dit formulier dient door de wettelijke vertegenwoordigers te worden ondertekend.
  • Riders’ release (jaarlijks en enkel rijders woonachtig in het buitenland): niet van toepassing voor vergunningen 1 manifestatie.

Verzekeringen

De BMB-vergunning 1 manifestatie bevat een persoonlijke ongevallenverzekering die je voor je deelname aan de geselecteerde wedstrijd dekt.  Rijders woonachtig in het buitenland hebben ook een verzekering reisbijstand voor de medische kosten in het buitenland en de repatriëringskosten.

De algemene voorwaarden en verzekerde bedragen kan je raadplegen via de Motorsport Vlaanderen website of via volgende rechtstreekse link.

Heb je een ongeval, gehad? Vul dan het ongevalsaangifteformulier in en stuur het zo spoedig mogelijk naar het secretariaat van Motorsport Vlaanderen (info@motorsport.vlaanderen)

My FMB BMB

Partners

Back to top button