Terms & conditions Vergunningen

De voorwaarden voor het bekomen van een nationale vergunning zijn hernomen in de BMB Sportcode en het sportreglement van elke discipline gepubliceerd op de internetsite van de Belgische Motorrijdersbond, www.fmb-bmb.be

De voorwaarden voor het bekomen van een regionale- en/of trainingsvergunning zijn gepubliceerd op de internetsite de respectievelijke Aangesloten Bond, FMWB (www.fmwb.be) – MOTORSPORT VLAANDEREN (www.motorsport.vlaanderen)

De aanvragen tot terugbetaling van een afgeleverde vergunning moeten via e-mail worden verzonden aan het secretariaat van de respectievelijke Aangesloten Bond, FMWB (info@fmwb.be) – MOTORSPORT VLAANDEREN (www.motorsport.vlaanderen). De aanvraag dient te worden gemotiveerd en zal worden voorgelegd aan het bestuur van de respectievelijke Aangesloten Bond voor eventueel verder gevolg.

De vergunningen die niet werden gebruikt, zullen worden teruggestort na inhouding van de administratiekosten: 15,00 EUR indien de vergunning niet werd uitgereikt – 20,00 EUR indien de vergunning werd uitgereikt (maar niet werd gebruikt, noch tijdens trainingen noch tijdens wedstrijden). Deze aanvraag dient te worden overgemaakt aan de MOTORSPORT VLAANDEREN of de FMWB minstens 1 maand na de uitgifte van de vergunning vergezeld van de nodige bewijsstukken (medisch attest, enz.)

De Raad van Bestuur van de MOTORSPORT VLAANDEREN of de FMWB neemt de uiteindelijke beslissing om al dan niet over te gaan tot de terugbetaling.

Partners

Back to top button