Motorcross

Open brief van Stefan Everts aan alle motorsportliefhebbers, bonden en de overheid

Onze tienvoudig wereldkampioen Motorcross, Stefan Everts, richt zich in een open brief niet alleen tot de motorsportliefhebbers maar ook naar de verschillende federaties en de overheid. De BMB en haar regionale bonden, Motorsport Vlaanderen en FMWB, onderschrijven de oproep tot samenwerking die Stefan in deze brief lanceert gericht aan de diverse motorsportbonden in ons land die zich nog niet bij een van onze regionale bonden hebben aangesloten.

De Open brief van Stefan Everts

Stefan Everts: Als gepassioneerd motorcrosser/organisator en werkzaam in deze sector, ben ik dan heel nauw betrokken met alles wat met de motorsport te maken heeft. Zo zie ik al jaren dat het steeds een heel gedoe is met verschillende vergunningen die er in België zijn, zijnde VLM, MCLB, VMCF, BMB  en onze Waalse collega’s ook.

Ik zie dit probleem terugkomen tijdens organisaties/evenementen, dit is een punt dat opgelost kan worden in de toekomst. Hierdoor bereiken we een grotere doelgroep/publiek en worden er meer mogelijkheden opengesteld.

In België hebben we één instantie die uit de overheid gesubsidieerd wordt, dat is Motorsport Vlaanderen. Als alle bonden en dus ook de rijders zich aansluiten bij één instantie, het zijnde Motorsport Vlaanderen kan dit veel meer mogelijkheden bieden.

Er komt een veel groter cijfer naar boven van actieve motorcrossers, enduro-rijders en motorsport in het algemeen, competitie of puur recreatief. Met dit cijfer kunnen we aan de overheid wel degelijk laten zien met hoeveel we zijn en niet in kleine groepjes naar buiten komen. Hiervoor moeten wij als leden, maar vooral als verschillende federaties de koppen in dezelfde richting zetten en niet lijnrecht tegenover elkaar staan zoals het nu gebeurd.

Door deze richting te volgen, creëren we tevens de mogelijkheid om onze licentie op een andere manier vorm te geven, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Belgische Motorrijdersbond (BMB). Zij hebben hun licentie al uitgebreid door de mogelijkheid te bieden om in het buitenland, zoals in Frankrijk, te trainen met de BMB-licentie. Bovendien zijn er momenteel onderhandelingen gaande met Nederlandse collega’s om een vergelijkbare overeenkomst te sluiten. Deze ontwikkelingen vormen een aanzienlijke en positieve stap voorwaarts, vooral omdat er hier beperkte mogelijkheden zijn om te trainen voor onze geliefde sport.

Er zal een aanzienlijke financiële inspanning nodig zijn. Als je momenteel al een Belgische licentie hebt en daarbovenop extra trainingspassen/licenties moet aanschaffen bij onze buurlanden, brengt dat ook extra kosten met zich mee, wellicht zelfs meer dan verwacht. Daarom wil ik een dringende oproep doen aan alle motorsportliefhebbers: de situatie in België is kritiek. Laten we gezamenlijk onze krachten bundelen en financiële middelen mobiliseren. Het is van groot belang om ook juridische bijstand in te schakelen, zodat we de benodigde vergunningen kunnen herstellen.

Beste mede-motorsportliefhebbers, de tijd dringt. Laten we samenwerken om deze sport te laten overleven. Laten we financiële steun bieden en samenwerken op juridisch vlak. Dit betekent niet alleen dat actieve terreinen club per club de last moeten dragen, maar dat we dit gezamenlijk als één grote groep motorsportliefhebbers ondersteunen.

Initiatieven zoals die van 17/2/2024 zijn cruciaal. Laten we ons verenigen en solidariteit tonen, ver verwijderd van het gedrag van voetbalhooligans. We willen aantonen wie we werkelijk zijn – geen mensen met kwade bedoelingen, maar individuen die streven naar constructieve oplossingen.

Om dit te bereiken, is samenwerking essentieel en moeten we vermijden dat tegenwerking ons pad belemmert, vooral tussen de verschillende federaties. Dit vormt momenteel een aanzienlijk struikelblok. Met dit schrijven hoop ik op een positieve respons en dat bepaalde ogen worden geopend, zodat onze sport kan worden gered. We mogen niet toestaan dat het schip verder zinkt, want het water staat al zeer hoog!

Met hartelijke groeten,

Een motorsportliefhebber in hart en nieren

Stefan Everts

Foto: MXmag.be

Partners

Back to top button