Vergunning BMB-official

licence_offciels
Licence officielle FMB

De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing ontwikkeld voor het indienen van je vergunningsaanvraag. Deze app, My FMB-BMB, kan je via onderstaande link installeren op je desktop of laptop (Windows). Het is ook mogelijk toegang tot de app te bekomen via een tablet (Apple/Android) of Apple Mac.

 Info en download My FMB-BMB

Hierna vind je de belangrijkste info die je moet weten als je een BMB vergunning official wil aanvragen. Opgelet, de info op deze pagina betreft de BMB-vergunningen aangevraagd via onze Vlaamse afdeling (Motorsport Vlaanderen). Voor de vergunningen via onze Waalse afdeling (FMWB), raadpleeg de Franstalige versie van deze pagina.

Vergunning BMB-official (voor de leden, afgevaardigden en stagiaires van de BMB commissies en colleges)

Wil je je als vrijwilliger inzetten voor de motorsport of het motortoerisme? Vraag dan je vergunning BMB-official aan via de My FMB-BMB-toepassing. Je wordt opgenomen als stagiaire/afgevaardigde van een BMB Commissie, college of werkgroep en aangeduid om als BMB-official dienst te doen tijdens de BMB manifestaties. Als het je eerste aanvraag is, dien je de functie stagiaire te kiezen.

De BMB heeft volgende commissies en colleges:

  • De Sportcommissie met werkgroepen per discipline: motorcross, snelheid, Classic Bike, Supermoto, Enduro, Trial, Belgian Endurance-cross, Speedway en E-bike. Er is ook comité voor de werking van de pistecommissarissen, een voor de motorcross en een voor de snelheid, classic bike en supermoto.
  • Technisch college
  • Tijdopname college
  • College voor Milieu
  • Medisch college
  • College der Rechters
  • De Commissie Motorrijden in de Vrije Tijd

Clubaansluiting

Om een vergunning BMB-Official te onderschrijven, is de aansluiting bij een club verplicht. Je kan je club selecteren uit de voorgestelde lijst in My FMB-BMB.  De club wordt automatisch verwittigd van je aanvraag tot aansluiting. Om de vergunning te kunnen afleveren moet de club via haar eigen clubmodule je aansluiting en vergunningsaanvraag bevestigen. Een lijst van clubs per provincie met contactgegevens kan je raadplegen via volgende link.

Documenten

Voor de vergunning BMB Official dienen volgende documenten te worden toegevoegd in je My FMB-BMB-dossier (zie menu documenten in My FMB-BMB):

  • Kopij identiteitskaart (eenmalig). Dit is echter enkel nodig indien je de registratie niet hebt gedaan met je elektronische identiteitskaart (E-ID) a.h.v. een kaartlezer. We raden aan om deze optie te gebruiken waardoor verschillende velden automatisch en correct worden ingevuld.
  • Toevoeging pasfoto in de fotozone (eenmalig). Dit is echter enkel nodig indien je de registratie niet hebt gedaan met je elektronische identiteitskaart (E-ID)

Verzekeringen

De vergunning BMB Official bevat een persoonlijke ongevallenverzekering en een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die je tijdens je aanduiding voor de BMB en Motorsport Vlaanderen manifestaties ingeschreven op de BMB/Motorsport Vlaanderen kalender dekt.

Voorwaarden

Nadat je aanvraag via My FMB-BMB volledig in orde is, zal je aanvraag nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de Motorsport Vlaanderen en de BMB. In geval het je eerste aanvraag is, zal je als stagiaire worden benoemd voor een periode van 1 jaar. Na een positieve evaluatie zal deze dan worden verlengd. Tijdens je stage jaar wordt je aan de bestaande ploeg van officials toegevoegd en zal je een vorming op het terrein krijgen.

My FMB BMB

Partners

Back to top button