Enduro

Alles wat je moet weten over het enduro seizoen 2024

De vergunningsaanvragen voor het seizoen enduro & BEX 2024 werden geopend. Rijders die de intentie hebben om zowel aan enduro als Belgian Endurance-cross (BEX) wedstrijden deel te nemen worden gevraagd om beide vergunningen samen te onderschrijven en zo onnodige kosten te besparen!

Een paar belangrijke wijzigingen in de enduro betreffende de categorieën. Zo is er de herinvoering van de leeftijdsgrenzen (minimaal 24 en maximaal 40 jaar) bij de Nationalen en de schrapping van de maximum leeftijd bij de juniors. De categorie Randonneurs wordt opgesplitst in een klasse E1 en E2. De categorie Youth wordt opgesplitst in een klasse Youth 85cc en Youth 125cc. Ook nieuw is dat alle rijders die na de 20ste plaats in het klassement van de wedstrijd worden gerangschikt, 1 punt bekomen voor het Belgisch Kampioenschap. Raadpleeg hierna de info seizoen 2024:

Info enduro seizoen 2024

Cilinderinhouden – Categorieën – Klassen

 • E 1:      Tot 250cc 2-Takt en 4-Takt
 • E 2 :     Meer als 251cc 2-Takt en 4-Takt
 • Open: alle cilinderinhouden gegroepeerd
 • 125cc : 125cc 2T
 • 85cc : 85cc 2T

OPGELET : De cilinderinhoud van de motorfiets moet aangepast zijn aan het rijbewijs van de piloot.

De categorieën

Randonneurs: Categorie opgesplitst in twee klassen E1 en E2, volgens de cilinderinhoud van de motorfiets en de vergunning van de piloot. Categorie toegankelijk voor elke rijder die de voorgaande jaren geen houder is geweest van een andere vergunning als deze van Randonneur.

Oude motoren Open : Categorie Open.

 • Oude motoren Vintage : Motorfietsen toegelaten tot de start: alle cilinderinhouden vanaf 50cc en uitgerust met 2 trommelremmen , 2 schokdempers achteraan en luchtgekoeld. Cross omgevormd tot enduro : WEIGERING tot start
 • Oude motoren Evolutie : Motorfietsen toegelaten tot de start: alle cilinderinhouden vanaf 50cc. De inschrijvingsdatum wordt beperkt tot en met 31/12/1996, (zie inschrijvingsbewijs). Cross omgevormd tot enduro = WEIGERING tot start in de klasse Oude Motoren Evolutie.

Elektrische motorfietsen: Categorie Open. Alle vermogens gegroepeerd.

50 cc : Categorie voorbehouden voor 50cc machines met gelijkvormigheidattest en gehomologeerd C8.
De vergunningen 1 manifestaties worden niet aanvaard voor minderjarige rijders behalve indien de vergunning 1 manifestatie vooraf werd afgeleverd via de My FMB-BMB toepassing.

Girls Open: Categorie toegankelijk voor iedere vrouwelijke motorrijder. Vrije cilinderinhoud mits respect Belgische wetgeving.

Youth : Categorie opgesplitst in twee klassen Youth 85cc en Youth 125cc, volgens de cilinderinhoud van de motorfiets en de vergunning van de piloot. De vergunningen 1 manifestaties worden niet aanvaard voor minderjarige rijders behalve indien de vergunning 1 manifestatie vooraf werd afgeleverd via de My FMB-BMB toepassing.

Juniors : Categorie opgesplitst in twee klassen E1 en E2, volgens de cilinderinhoud van de motorfiets en de vergunning van de piloot. Categorie toegankelijk voor de vergunninghouders Enduro Junior van het BK 2022 en verplicht voor de 3 eerste randonneurs van het BK 2023. Facultatieve toegang voor de andere rijders Randonneurs, Gentlemen en Beloften van meer als 24 jaar. Geen maximum leeftijd.

Gentlemen Open : Categorie Open.

Experten Open: Categorie Open.

Nationalen : Categorie opgesplitst in twee klassen E1 en E2, volgens de cilinderinhoud van de motorfiets en de vergunning van de piloot. Deze categorie is toegankelijk voor de vergunningen enduro nationalen van het BK 2023 en verplicht voor de 3 eersten van het scratch klassement van het  B.K. Juniors 2023. Facultatieve toegang voor de andere rijders Randonneurs, juniors, Gentlemen, Experten en Beloften ouder dan 24 jaar tot maximum 40 jaar. De categorie is open aan alle inters enduro die sinds 5 jaar geen vergunning hadden, alsook de piloten met een inter vergunning in andere disciplines met uitzondering van de Motorcross (idem piloten Inter enduro)

Beloften :

 • Beloften 125cc: Verplichte cilinderinhoud 125cc klasse verplicht voor rijders van minimum 18 jaar en maximum 20 jaar oud en toegankelijk voor rijders van minimum 20 en maximum 24 jaar.
 • Beloften Open: klasse Open

Inters: Categorie opgesplitst in twee klassen E1 en E2, volgens de cilinderinhoud van de motorfiets en de vergunning van de piloot. Categorie toegankelijk voor de vergunningen enduro Inters van het BK 2023. Categorie verplicht voor de kampioen Nationalen Scratch van het BK Nationalen 2023 en de kampioen Beloften 2023.

Recreanten: De Recreanten worden toegelaten om op het enduro parkoers te rijden met uitzondering van de speciale etappes. De rijders in het bezit van een FMWB Training Off-road jaarvergunning kunnen in deze categorie deelnemen. De Recreanten worden verzocht het Charter Recreanten te raadplegen in bijlage van het reglement enduro of via de BMB website.

Leeftijden van de rijders

Definitie van de leeftijdsgrenzen: De minimum leeftijdslimiet start op de datum van de verjaardag van de rijder en moet worden bereikt op het ogenblik van de eerste technische controles van de manifestatie in kwestie. De maximum leeftijdslimiet eindigt op het einde van het lopende jaar waarin de rijder de maximumleeftijd van de betrokken klasse bereikt. (artikel 10 BMB Sportcode)

CategorieMinimum leeftijdMaximum leeftijd
Randonneurs18 jaarGeen
Oude motoren18 jaarGeen
Elektrische motorfietsen18 jaarGeen
50cc16 jaarGeen
Girls18 jaarGeen
Youth 85cc12 jaar14 jaar
Youth 125cc 14 jaar18 jaar
Junior24 jaarGeen
Gentlemen40 jaar50 jaar
Expert50 jaarGeen
Nationalen24 jaar40 ans
Beloften 12518 jaar24 jaar
Beloften Open20 jaar24 jaar
Inters18 jaarGeen

Nummerplaten voor de vergunninghouders

Het startnummer zal worden toegekend met de vergunning. De frontale plaat en de 2 dwarsliggende platen van de motor dienen aan de volgende voorwaarden voldoen:

CategorieKoersnummersAchtergrondkleurKleur cijfers
Inters1 tot 99GeelZwart
Beloften100 tot 199GeelRood
Nationalen200 tot 299RoodWit
Gentlemen Open300 tot 399ZwartWit
Experten Open400 tot 469WitRood
Juniors470 tot 599WitZwart
Randonneurs Open600 tot 799GroenWit
Girl Open600 à 799PaarsWit
Youth100 à 199OranjeZwart
50 –Oude Motoren Open600 à 799BlauwWit
Dagvergun. vooraf onderschreven via My FMB-BMB800 à 899  
Dagvergun ter plaatse onderschreven900 à 999  

Voor de inters worden de koersnummers van eerste 10 piloten toegekend op basis van het scratch klassement van het voorgaande jaar (nummers van 1 tot 10). De volgende Inters piloten en de piloten van de andere categorieën kunnen vrij hun koersnummer kiezen.

Voor alle andere categorieën, worden de rijnummers, toegekend in 2023, voorbehouden tot 15/02/2024 Vanaf 16/02/2024 zijn de nummers vrij en beschikbaar voor andere aanvragers van een jaarlicentie.

Inschrijvingen : vooraf inschrijven

De deelnemers moeten zich voor de wedstrijden in België inschrijven op de website fmbenduro.ris-timing.be. De inschrijvingen (inclusief betaling) worden afgesloten op uiterlijk woensdag middernacht voor elke wedstrijd. Nadien, kan er enkel nog ter plaatse worden ingeschreven maar het inschrijvingstarief zal worden verhoogd met 20 EUR voor de jaarvergunninghouders. Een QR-code zal worden toegekend voor elke wedstrijd wanneer de inschrijving werd bevestigd (inschrijving + betaling) en dient te worden getoond bij het afhalen van de transponder aan de administratieve controle alsook ook bij technische controle.

Het inschrijvingsgeld (transponder inbegrepen) wordt vastgelegd op 90 EUR. voor de wedstrijden met 1 speciale etappe, 100 EUR  voor de wedstrijden met 2 speciale etappes en 110 EUR voor wedstrijden met 3 speciale etappes. De organiserende club heeft het recht het inschrijvingsgeld te verhogen met 10 EUR per bijkomende speciale etappe vanaf 3.  Het inschrijvingsgeld voor de categorieën 50cc, Girls en Youth wordt vastgelegd op 55 EUR (transponder inbegrepen).

Belgisch Kampioenschap

Op het einde van het seizoen worden volgende titels toegekend :

IntersInters E1Inters E2Inters Scratch
BeloftenBeloften 125Beloften Open Beloften Scratch
NationalenNationalen E1Nationalen E2Nationalen Scratch
JuniorsJuniors E1Juniors E2Juniors Scratch
RandonneursRandonneurs E1Randonneurs E2Randonneurs Scratch
Gentlemen OpenExpert OpenGirls Open50cc
YouthYouth 85ccYouth 125cc 
OldtimersVintageEvo OpenElektrische motoren Open  

Veranderen van categorie

Naar een hogere categorie : Op vraag van de rijder of opgelegd door de werkgroep Enduro.

Naar een lagere categorie : Elke rijder, Inter, Nationaal, Junior die van categorie wenst te dalen, dient een aanvraag in te dienen bij de werkgroep enduro op het einde van het seizoen. Elk geval zal worden bestudeerd en de uiteindelijke beslissing zal worden genomen door de Werkgroep Enduro.

Elke verandering van categorie aanvaard door de werkgroep enduro zal worden geactiveerd mits een aanpassing van de vergunning bij het secretariaat van de desbetreffende Aangesloten Bond tot ten laatste de maandag die de wedstrijd voorafgaat en de betaling van de hieraan verbonden administratiekosten. Voor de termijnen en kosten dient men zich naar zijn/haar aangesloten bond te richten. Een rijder kan slechts in 1 kampioenschap per seizoen deelnemen. Op het ogenblik van zijn wijziging van categorie, zal hij zijn keuze moeten bevestigen.

Belangrijkste wijzigingen reglement 2024

Categorieën :

 • Nationalen: Herinvoering leeftijdsgrenzen van minimaal 24 en maximaal 40 jaar
 • Juniors: de maximumleeftijd wordt geschrapt
 • Randonneurs :

o creatie van een Randonneurs E1 klasse

o creatie van een Randonneurs E2 klasse

met een Randonneurs Scratch klassement. De 3 beste rijders van het Randonneurs Scratch klassement moeten overgaan naar de categorie Juniors.

 • Youth :
 • Creatie van een Youth  85cc klasse: van 12 tot 14 jaar (cfr. reglement Motocross) en machines type Motocross met enduro look van 85cc 2-takt – banden vrij.
 • Creatie van een Youth  125cc 2-takt klasse (machine enduro-look – banden vrij).

Puntensysteem : Alle rijders die na de 20ste plaats in het klassement van de wedstrijd worden gerangschikt, bekomen 1 punt voor het Belgisch Kampioenschap.

Inschrijfgeld: Alle inschrijfgelden worden verhoogd met EUR 10.

Respect Milieu : herinneringen

Het gebruik van een milieumat is verplicht. Volgende sanctie wordt voorzien in geval van niet-gebruik: straftijd van 5 minuten. Opgelet de BMB heeft geen voorraad milieumatten meer. De rijders dienen deze rechtstreeks aan te kopen bij de diverse leveranciers.  Het gebruik van “tear off’s” is verboden. Volgende sanctie wordt voorzien in geval van niet-respect: uitsluiting

Vergunning Europe Open

Er zal enkel een Europe Open vergunning worden uitgegeven die alle rijders toelaat deel te nemen aan wedstrijden ingeschreven op de BMB kalender en de FIM Europe Open kalender.

Alle BMB vergunninghouders Enduro zijn individueel verzekerd (persoonlijke ongevallenverzekering) :

 • voor hun deelname aan wedstrijden ingeschreven op de BMB kalender  (in België en in het buitenland)
 • voor hun deelname aan wedstrijden in het buitenland ingeschreven op de Open kalender van FIM Europe (website www.fim-europe.comrubriek sport – Enduro – open calendar)
 • voor hun deelname aan vrije trainingen in België en in het buitenland (op circuit)

De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing voor het indienen van je vergunningsaanvraag ontwikkeld. Deze app, My FMB-BMB, kan je installeren op je desktop/laptop (PC Windows) of I-Pad/Macbook (Apple). Je vindt de installatie link op de homepage van de BMB website of via volgende link: http://fmb-bmb.magelan.be/ . Klik hier voor alle info.

De aanvragers van een jaarvergunning 2024 moeten in orde zijn (volledig dossier en betaling) tegen maandagmiddag voor de wedstrijd van het daaropvolgend weekend. Het reglement 2024 zal weldra beschikbaar zijn op de BMB website. Raadpleeg de info seizoen in PDF formaat: klik hier.

Partners

Back to top button