Supermoto

Alles wat je moet weten over het seizoen supermoto 2024

De vergunningsaanvragen voor het seizoen supermoto 2024 werden geopend. De belangrijkste wijziging is dat er ook BK punten zullen te verdienen zijn door de S1 rijders voor de Superpole. Raadpleeg hierna de info seizoen 2024:

Vergunningen en toegelaten klassen

Het is mogelijk om deel te nemen in de volgende klassen:

CategorieToegelaten cilinderinhoudMinimum leeftijdMaximum leeftijd
 S4 65 ccEnkel 65cc  2T8 jaarMax 12 jaar
 S4 85cc85cc 2T – 105cc 2T 125cc 4T – 150cc 4T10 jaarMax 15 jaar
S3 125cc125cc 2 T Originals 125cc 2T Elektrisch (EPV)14 jaarGeen
S3 250cc250 cc 4 T Originals 250cc 4T + – Elektrisch (EPV)14 jaarGeen
S2 Open2 T: 100cc – 650cc 4 T: 175cc – 900cc15 jaarGeen
S1 Open2 T: 100cc – 650cc 4 T: 175cc – 900cc16 jaarGeen
Seniors2 T: 100cc – 650cc 4 T: 175cc – 900cc40 jaarGeen
VintageMotorfietsen gebouwd tot 2004 – alle cilinderinhouden30 jaarGeen
Quads2T – 4T Max 500 cc16 jaarGeen
 • De minimum leeftijdslimiet start op de datum van de verjaardag van de rijder en moet worden bereikt op het ogenblik van de eerste technische controles van de manifestatie in kwestie. De maximum leeftijdslimiet eindigt op het einde van het lopende jaar waarin de rijder de maximumleeftijd van de betrokken klasse bereikt. (artikel 10 BMB Sportcode).Mits een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van een rijder, kan de werkgroep Supermoto een afwijking op de voorziene leeftijdsgrenzen toestaan.
 • De rijders, welke een jaarvergunning ‘Seniors‘ willen onderschrijven dienen de minimum leeftijd van 40 jaar bereikt te hebben, echter met uitzondering van de rijders jonger dan 40 jaar, die de voorgaande jaren vergunninghouder in de categorie ‘Seniors’ waren, zij behouden het recht om een jaarlicentie Senior aan te vragen.
 • Rijders, die in de 3 voorgaande jaren, houder geweest zijn van een supermoto- jaarlicentie S2 en S1 en die de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben, kunnen echter niet automatisch op basis van hun leeftijd een jaarvergunning aanvragen voor de categorie ‘ Seniors ‘. Een gemotiveerde aanvraag voor het voor het bekomen van een jaarlicentie ‘Seniors’  dient te worden voorgelegd aan de werkgroep supermoto ten laatste 15 dagen voor de eerste wedstrijd van 2024
 • Elke gemotiveerde aanvraag voor het dalen of stijgen van klasse zal moeten worden voorgelegd aan voormelde werkgroep supermoto ten laatste 15 dagen voor de eerste wedstrijd van 2024.
 • De Coördinator, de werkgroep en/of de koersdirecteur kan tijdens het seizoen, een rijder doen stijgen en /of dalen naar een andere categorie, als hij oordeelt dat de rijder door zijn rijcapaciteiten en/of uitslagen niet thuishoort in zijn categorie. De beslissing dient echter goedgekeurd te worden door de stemgerechtigde leden van de werkgroep Deze stijging blijft geldig voor het lopende seizoen.

Koersnummers en nummerborden :

KlasseKoersnrKleurenVergunning 1 manif.
 S4 65cc / 85cc1 tot 99vrijvanaf 500 tot 999
S3 125 / 2501 tot 99vrijvanaf 500 tot 999
Seniors1 tot 199vrijvanaf 500 tot 999
S11 tot 299vrijvanaf 500 tot 999
S2300 tot 499vrijvanaf 500 tot 999
Quads1 tot 199vrijvanaf 500 tot 999

De rijnummers, toegekend voor 2023, blijven voorbehouden tot 15/02/2024. Vanaf 16/02/2024 zijn de nummers vrij en beschikbaar voor andere aanvragers van een jaarlicentie.

Promoties:

S2 naar S1 :

Verplicht : Baltus Jordan, Pruyn Luik, Coussaert Mallory
Facultatief : Horemans Basil, Parmentier Christophe, Detaille Jordan

Reglementswijzigingen 2024

 • Toevoeging artikel 01.4: Als er in 2024 een laag aantal vergunningen in de categorie quads wordt uitgegeven, kan de BMB Supermoto Werkgroep beslissen om deze categorie in 2025 af te schaffen.
 • Art. 2.1 Regels in verband met de kledij & uitrusting – toevoeging : Het Technisch College mag de uitrusting aangeboden bij de technische controle die niet voldoet aan de normen in bewaring nemen. De betrokken rijder kan deze uitrusting terug krijgen na de laatste wedstrijd van zijn categorie.
 • Art. 5.3 : Schrapping categorie zijspannen
 • Art. 6.4 : Een “superpole” zal worden georganiseerd voor de eerste 8 S1 rijders op basis van de tijden behaald tijdens de tijdstrainingen. De startgrid voor de 1ste reeks S1 wordt bepaald op basis van de tijden behaald tijdens de Superpole, Voor de 2de reeks S1 worden de eerste 8 rijders van de tijden behaald tijdens de Superpole omgekeerd volgens het systeem: 8ste tijd: pole, 7de tijd: 2de plaats, 6de tijd: 3de plaats etc., tot de snelste rijder op de 8e plaats.
 • Art. 07.4 : De rijder die niet deelneemt aan de opwarmronde, mag het gesloten park pas verlaten nadat de andere rijders zich op de startgrid bevinden en enkel na uitdrukkelijke toelating van de dienstdoende official. Hij dient zich verplicht op te stellen achteraan de grid.
 • Art. 8.1 en 8.2 : verduidelijking procedure en opstelling klassement na een wedstrijd onderbreking.
 • Art. 9.1 : Schrapping van de titels Rookie S1/S2 
 • Art. 9.3 Belgisch Kampioenschap: toevoeging : de 4 eerste rijders van de Superpole S1 zullen volgende punten bekomen voor het Belgisch Kampioenschap: 1. 4 punten ; 2. 3 punten ; 3. 2 punten : 4. 1 punt
 • Art. 12 – Toevoeging : Tijdens alle wedstrijden beschikt de Koersdirecteur de mogelijkheid om alcoholtesten uit te voeren op alle ingeschreven rijders. Deze controles worden uitgevoerd met behulp van een door de Sportcommissie van de B.M.B. gehomologeerde ethylo-meter en mogen op ieder ogenblik plaats vinden. Er wordt geen tolerantie toegestaan op de 0,000 mgr alcohol in het bloed. Alle rijders waarvan de controle positief is zullen het vertrek geweigerd worden en bijkomende sancties kunnen door de disciplinaire organen van de BMB. getroffen worden naargelang het verslag van de Koersdirecteur
 • Technisch reglement – Helmkeuring: verlenging goedkeuring ECE 22 – 05 “P” helmen voor 2024. Helmen ECE 22 – 05 “P” en ECE 22 – 06 “P” gehomologeerd voor 2024

Inschrijvingen voor de wedstrijden:

De deelnemers moeten zich voor de wedstrijden in België inschrijven op de website www.ris-timing.be. Elke inschrijving waarvan de betaling niet binnen 10 dagen is geregistreerd, wordt verwijderd en de rijder zal de inschrijvingsprocedure opnieuw moeten opstarten. De inschrijvingen (inclusief betaling) worden afgesloten op uiterlijk dinsdag middernacht voor elke wedstrijd. Nadien, kan er enkel nog ter plaatse worden ingeschreven maar het inschrijvingstarief zal worden verhoogd met 20 EUR. Een QR-code zal worden toegekend voor elke wedstrijd wanneer de inschrijving werd bevestigd (inschrijving + betaling) en dient te worden getoond aan de administratieve controle alsook ook bij technische controle.

De organisatoren kunnen vrij het inschrijfgeld van hun wedstrijd bepalen.

Samenwerking KNMV 2024 – BeNeCup

Alle wedstrijden in Nederland en België voor de categorieën S1, S2 en Seniors tellen mee voor de BeneCup in de respectievelijke categorieën. In overleg met KNMV kunnen wedstrijden in (alle categorieën ) in Nederland ook meetellen voor het BK

De deelnemers dienen zich verplicht in te schrijven via www.ris-timing.be zoals boven vermeld.

Ter herinnering:

Milieu

Het gebruik van een milieumat is verplicht in het rennerskwartier en de mekaniekerszone. Volgende sanctie wordt voorzien: verwittiging , 2de vaststelling : uitsluiting uit de wedstrijd

De BMB heeft geen voorraad milieumatten meer. De wedstrijdeconoom en enkele organisatoren hebben nog een beperkte voorraad. Rijders kunnen deze ook rechtstreeks aan te kopen bij de diverse leveranciers.

Veiligheid in de paddock :Iedere rijder dient per standplaats een gebruiksklare brandblusser ABC 6 kg – poeder of schuim ter beschikking te hebben.

Aandachtspunten:

 • Uitrusting: Rijders moeten lederen handschoenen dragen, welke intact moeten zijn. Motorcross handschoenen zijn niet toegestaan. Het gebruik van Tear offs en camera’s op de helm en lichaam  zijn verboden.
 • Enkel 1-delige lederen pakken zijn toegelaten.
 • Laarzen, rug-en borstprotectie : lees aandachtig het ‘ technisch reglement ‘ Supermoto
 • Geluidsniveau: Het maximale geluidsniveau bedraagt 114 dba gemeten volgens de 2 meter max methode. Extra geluidscontroles zullen worden voorzien.

Er zullen strenge controles gebeuren voor en na de oefensessie(s) en wedstrijden in verband met de voorschriften kledij ( dit voor je eigen veiligheid ) en geluidsnormen ( dit voor het voortbestaan van de motorsport ) . Het niet respecteren van deze voorschriften hebben een sanctie en / of uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg. Lees aandachtig de voorschriften en zorg dat je in orde bent bij de eerste wedstrijd 2024.

Transponder

Rijders hebben de mogelijkheid hetzij een transponder (type X2 transponder MX) aan te kopen / te huren via de firma Mylaps (www.mylaps.com) hetzij een transponder ter plaatse te huren. De verhuurprijs ter plaatse bedraagt  25 EUR en een waarborg van 50 EUR zal worden gevraagd.

Vergunning Europe Open

Er zal enkel een Europe Open vergunning worden uitgegeven. Hierdoor zullen alle rijders kunnen deelnemen aan wedstrijden ingeschreven op de BMB kalender en de FIM Europe Open kalender.

Alle BMB vergunninghouders supermoto zijn individueel verzekerd (persoonlijke ongevallenverzekering) :

 • voor hun deelname aan wedstrijden ingeschreven op de BMB kalender  (in België en in het buitenland)
 • voor hun deelname aan wedstrijden in het buitenland ingeschreven op de Open kalender van FIM Europe (website www.fim-europe.comrubriek sport – Supermoto – open calendar)
 • voor hun deelname aan vrije trainingen in België en in het buitenland

Een optie Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) kan worden onderschreven geldig tijdens trainingen op permanent circuit in België, Nederland en Frankrijk. Hierdoor dient er voor de trainingen in Frankrijk geen ‘Pass circuit’ te worden aangekocht bij de FFM. Er wordt een specifiek attest bij de vergunning afgeleverd.

De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing (PC Windows of I-pad/Apple) voor het indienen van je vergunningsaanvraag ontwikkeld. Deze app, My FMB-BMB, kan je installeren op je desktop/laptop. Je vindt de installatie link op de homepage van de BMB website of via volgende link: http://fmb-bmb.magelan.be/ . Klik hier voor meer info.
De aanvragers van een jaarvergunning 2024 moeten in orde zijn (volledig dossier en betaling) tegen maandagmiddag voor de wedstrijd van het daaropvolgend weekend.

Het reglement 2024 zal weldra beschikbaar zijn op de BMB website. Raadpleeg de Info seizoen 2024 in PDF formaat: klik hier.

Partners

Back to top button