Snelheid

Anti-doping controle snelheid Zolder 2016

De disciplinaire commissie van NADO Vlaanderen (Vlaams anti-doping agentschap) heeft op 18 oktober 2016 een sanctie uitgesproken ten laste van rijder Philippe Vandoninck naar aanleiding van een dopingcontrole na de snelheidswedstrijd in Zolder (Battle of the lowlands) op 19 juni 2016. Bij de analyse van het urinestaal werden buprenorphine en zijn metaboliet vastgesteld, een stof opgenomen op de lijst van verboden middelen (categorie narcotica).

Er wordt aan Philippe Vandoninck verbod opgelegd om deel te nemen aan sportmanifestaties gedurende de periode van 2 jaren. De sanctie trad in werking op 4 oktober 2016.

We herinneren eraan dat rijders die een geneesmiddel nemen steeds dienen na te gaan of dit middel stoffen bevat die opgenomen zijn op de lijst van verboden middelen. Indien dit het geval blijkt te zijn, dient men een TTN (“Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) aan te vragen. Alle info en aanvraagformulieren vind je op de website www.dopinglijn.be

Partners

Back to top button