Milieu

De aandachtspunten van het BMB milieucollege voor 2022

Het BMB milieucollege kwam op 20 april samen om het seizoen 2022 voor te bereiden. Op de meeste BMB wedstrijden zal er een milieu afgevaardigde aanwezig zijn om na te gaan of de milieu richtlijnen worden gerespecteerd, zowel door de organisatoren als door de rijders.

De aandachtspunten voor dit seizoen zijn:

  1. De aanwezigheid van geldige brandblussers in het rennerspark
  2. De aanwezigheid van een milieumat in goede staat
  3. Het geluidsniveau van de machines 

De aanwezigheid van brandblussers is uiteraard erg belangrijk voor de veiligheid van alle aanwezige rijders. De organisatoren worden hierop attent gemaakt bij de aanvraag van hun organisatie vergunningen bij de lokalen overheden. Niet alleen de BMB milieu afgevaardigden zullen de nodige controles uitvoeren maar ook de lokale brandweer voert meer en meer controles uit. Kijk dus goed na of je in het bezit bent van een geldige brandblusser. De BMB reglementen voorzien dat bij elke installatie in het rennerspark, de rijder in het bezit dient te zijn van een gekeurde en gebruiksklare brandblusser – type ABC van minimum 6 kg.

Uit de controles op de aanwezigheid van de milieumatten blijkt dat bijna alle rijders in het bezit zijn van een milieumat maar dat deze zich niet altijd meer in goede staat bevindt wat het absorptievermogen aantast. Ook stellen de milieuafgevaardigden soms vast dat de rijders een milieumat hebben maar ze vergeten onder de motorfiets te plaatsen. Dus ook weer een aandachtspunt voor dit seizoen!

Tenslotte zijn er de geluidscontroles die nu bijna op alle wedstrijden worden uitgevoerd door het BMB technisch college. Nog steeds moeten we vaststellen dat niet alle rijders de nodige aandacht besteden om ervoor te zorgen dat hun machine de in hun discpline geldende geluidsnormen respecteren met de nodige problemen tijdens de controles tot gevolg. Nochtans is dit punt cruciaal voor de overleving van onze sport. Vraag dit maar aan de circuituitbaters en de slapeloze nachten die het hen bezorgt in hun besprekingen met de lokale overheden en buurtcomités. 

We lanceren dus een oproep aan alle rijders en organisatoren om voortdurend aan het milieu te denken bij de voorbereidingen van hun deelname en organisaties om de toekomst van onze geliefde sport te verzekeren!

Raadpleeg ook: BMB milieu richtlijnen

Geef een reactie

Partners

Back to top button