Milieu

Extra controles milieumatten in 2014

Het BMB milieucollege voorziet voor het seizoen 2014 extra controles op het gebruik van de milieumatten. Niet enkel het gebruik van de milieumat maar ook de goede staat van de mat zal worden beoordeeld. Er werd dit jaar immers gemerkt dat diverse rijders milieumatten gebruiken die reeds meerdere jaren meegaan en niet voldoende absorbtievermogen meer hebben.

Tijdens de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen zal de BMB milieu afgevaardigde aanwezig zijn bij de inschrijving en zal elke rijder gevraagd worden zijn/haar milieumat voor te leggen. Indien deze niet meer voldoet, zal de rijder verplicht worden een nieuwe milieumat aan te kopen.

Milieumatten kunnen nog steeds besteld worden a.h.v. onderstaande bestelbon

We herinneren er tevens aan dat voor de disciplines motorcross, enduro en trial het gebruik van de tear-off verboden is. Hier zal tevens streng worden op toegezien.

Een laatste belangrijk milieu item dat in 2014 de nodige aandacht zal krijgen is het lozen van afvalwater bij het verlaten van het rennerspark. Een probleem dat regelmatig wordt vastgesteld en dat belangrijke problemen kan opleveren voor de organisator (klachten buurtbewoners, gemeentebestuur). De organisatoren worden gevraagd dit verbod op te nemen in het bijzonder reglement van hun wedstrijd. 

Respecteer het milieu in het belang van de toekomst van onze sport!

Partners

Back to top button