Algemeen

VMBB wordt Motorsport Vlaanderen

Achter de schermen werd de voorbije jaren hard gewerkt bij de VMBB, de Vlaamse liga van de BMB. Stilaan worden ondertussen ook de eerste verwezenlijkingen zichtbaar. Om dit nieuwe elan van de enige erkende en gesubsidieerde motorrijders-federatie van Vlaanderen kracht bij te zetten, werd op 24 juni een nieuwe naam en logo gelanceerd. Kortom: vaarwel VMBB, welkom Motorsport Vlaanderen!

Steeds meer richt de federatie zich op het ondersteunen van alle motorrijders. Daarbij is er aandacht voor elke discipline, van beginners en jeugd (bijv. MX for Kids) tot topsport en recreatieve rijders die aan motortoerisme doen.

Over deze naamsverandering gaf Motorsport Vlaanderen de volgende toelichting: “Graag stellen wij jullie voor aan MOTORSPORT VLAANDEREN. Met fierheid kunnen wij u meedelen dat de Algemene Vergadering van de Vlaamse Motorrijdersbond van België unaniem beslist heeft om een naamsverandering door te voeren. Hierdoor staat de poort naar de toekomst wagenwijd open en laten we het verleden achter ons. Nieuwe projecten, innovatieve opleidingen en meer dan ooit inzetten op de noden van alle motorrijders. 

Vanaf 1 juli kan u terecht op onze nieuwe website: motorsport.vlaanderen Tevens zullen onze emailadressen binnenkort wijzigen naar info@motorsport.vlaanderen en dries@motorsport.vlaanderen Wij wensen elke motorrijder veel plezier en veilige ritjes!
Het Motorsport Vlaanderen-team!

 

 

Partners

Back to top button