Algemeen

De BMB zoekt medewerkers !

De BMB is op zoek naar talrijke, gemotiveerde medewerkers voor diverse functies binnen haar commissies en colleges. Alle mandaten van de huidige BMB officials komen op het einde van dit seizoen te vervallen. De nieuwe mandaten zullen lopen van 2016 tot einde seizoen 2020.

Als BMB official beleeft je de talrijke BMB evenementen vanop de eerste rij. Heb je interesse in een functie binnen de sportcommissie, kies dan een of meerdere werkgroepen van je discipline naar keuze. Als sportafgevaardigde zorg je onder leiding van de koersdirecteur voor een vlot sportief verloop van de wedstrijden. Je kan ook opteren voor een functie binnen het technisch college om samen met je technische collega’s te helpen bij de controle van de machines. Als tijdopname official werk je mee aan de opmaak van uitslagen en klassementen. Een basiskennis van informatica is geen must maar wel een pluspunt.

Er worden ook nog vrijwilligers gezocht voor het BMB milieu college dat instaat voor de controle van de milieu aspecten tijdens de organisaties.

Ligt je passie eerder bij het recreatief motorrijden kies dan voor een functie binnen onze commissie voor het Motorrijden in de Vrije Tijd. Je zorgt dan mee voor een goed verloop van onze toeristische treffens.

Wil je meewerken aan de belangenbehartiging van de motorrijders, wordt dan actief lid van de BMB Commissie Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

De BMB zoekt ook nog dokters voor het BMB medisch college of juristen voor het BMB College der Rechters.

Alle BMB officials krijgen een onkostenvergoeding voor de evenementen waarvoor zij als official werden aangeduid, een BMB identiteitskaart die toegang verleent tot alle BMB manifestaties en nieuwe kledij. Meer informatie omtrent de bestelling en levering van de kledij volgt later via de BMB website/E-newsletter. We vragen via het kandidatuur formulier reeds de maten op om de bestelling nadien vlotter te laten verlopen. We wijzen er nog eens op dat deze kledij enkel mag worden gedragen voor de BMB evenementen waarvoor men als official is aangeduid.

Nieuwe kandidaten dienen eerst een jaar stage te lopen. Zij krijgen de nodige begeleiding van de ervaren officials en er zullen ook nog vormingssessies worden voorzien.  Meer uitleg over de structuur en werking van de diverse commissies en colleges vind je in de BMB statuten.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen werd vastgelegd op 15/10/2015. De kandidaturen worden in eerste instantie behandeld door de respectievelijke aangesloten bond (VMBB of FMWB). Zij zullen tegen 15/11/2015 hun geselecteerde kandidaten aan het BMB secretariaat overmaken. De nieuwe samenstelling van de Commissies en colleges zal nadien, na goedkeuring door de Raad van Bestuur van de BMB, op deze website worden gepubliceerd.

Hierna vind je de link naar het online kandidatuurformulier.

Kandidatuurformulier BMB Commissies en colleges 2016-2020 – VMBB leden

Je kan ook een niet-elektronisch formulier downloaden en opsturen naar de VMBB:

►Kandidatuurformulier BMB Commissies en colleges 2016 – 2020 – PDF formaat

 

Partners

Back to top button