Algemeen

Motormarkt houdt stand in 2014

2014 is qua inschrijvingen een goed motorjaar geweest. De markt houdt goed stand. Maar op het vlak van mobiliteit kan het nog verbeteren.

Ondanks de moeilijke jaren voor de motorsector op Europees vlak (de afgelopen jaren daalde het aantal geregistreerde motorfietsen met zo’n 10% per jaar) heeft de Belgische markt van motoren en scooters  in 2014 stand gehouden. In de periode van januari tot en met november van dit jaar bleef het aantal inschrijvingen in ons land nagenoeg status quo (een daling van 0,7%).  Twee elementen spelen daarin een rol: het vroege en zachte voorjaar en een aantal nieuwe modellen. Nieuwigheden scoren goed, aldus Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers FEBIAC: juist de merken die hun modellenaanbod dit jaar vernieuwd hebben, maken een vooruitgang. Er is ook een trend naar lichtere motoren, onder meer onder impuls van het trapsgewijze Europese systeem van rijbewijzen. Door dat systeem is het aanbod aan lichtere, goedkopere en toegankelijkere motoren vergroot.

 

Mobiliteit

FEBIAC en de FMB/BMB wijzen al enkele jaren op het voordeel van de motor en scooter in de mobiliteitsproblematiek. Met 10% méér motoren en scooters op de weg zijn de dagelijkse files 40% korter en raken ze ook eerder opgelost. Meer motoren en scooters op de weg houdt ook een grotere veiligheid voor de rijders ervan in omdat er dan meer men hen rekening wordt gehouden. Ze zijn dan immers een ‘dagelijks’ element in het verkeer.

De vraag is of 2014 qua mobiliteit een motorvriendelijk jaar is te noemen. Positief is volgens Vancuyck dat de wederzijdse verstandhouding tussen automobilisten en motor- en scooterrijders verbetert. En ook dat in het federaal regeerakkoord wordt gesproken over een erkenning van de motor- en scooterrijders als zwakke weggebruikers net zoals fietsers en voetgangers. “Dat zou betekenen dat bij ongevallen de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij verplicht is om uit te keren,” aldus Vancuyck.

Minder positief is de aandacht van ‘de politiek’ in het algemeen voor de motorfiets en scooter. “We hebben naar aanleiding van de verkiezingen een analyse gemaakt van partijprogramma’s en daarin komt de woorden motorfiets en scooter amper voor. Dat geldt ook voor de regeerakkoorden,” zegt Vancuyck. “De motor wordt als mobiliteitsoplossing politiek nog niet gedragen. Op dat vlak is er geen geweldige stap voorwaarts geweest.”

 

Persdienst BMB/Febiac

Partners

Back to top button