Motorcross

Reglement Motorcross 2015: overgangsmaatregel juniors MX2

De Raad van Bestuur keurde een overgangsmaatregel goed naar aanleiding van de leeftijdswijziging in de klasse Juniors MX2. In deze klasse werd beslist de minimum leeftijd te verhogen van 16 naar 18 jaar vanaf het seizoen 2015. 

Piloten die in 2014 in het bezit waren van een BMB vergunning Motorcross Juniors MX2 en die in 2015 de minimale leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, zullen door deze goedgekeurde overgangsmaatregel toegelaten worden om in 2015 een vergunning Motorcross Juniors MX2 te onderschrijven.

De Raad van Bestuur besprak ook opnieuw de beslissing om de Inters MX2 te laten samenrijden met de Inters Open tijdens de BK Inters wedstrijden. Er werden diverse reacties op deze reglementswijziging ontvangen, zowel pro als contra. Er werd beslist deze reeds goedgekeurde wijziging niet te veranderen en een evaluatie te voorzien op het einde van het seizoen 2015.

Het volledige sport reglement en technisch reglement 2015 werd ondertussen gepubliceerd :

– Sport reglement Motorcross 2015

– Technisch reglement Motorcross 2015

Verplichte lectuur voor alle officials, organisatoren en rijders!

Partners

Back to top button