Algemeen

Motor en scooter: 40% minder fileleed

Het gebruik van motorfietsen en scooters is een manier om tijdens de spitsuren de verkeersstromen vlotter te laten verlopen. Wetenschappelijk onderzoek van Transport & Mobility Leuven heeft dat ook uitgewezen. 7 op de 10 Belgen zien de voordelen van gemotoriseerde tweewielers wel in (onderzoek van Autoscout24.be en onderzoeksbureau Multiscope), maar zetten (nog) niet de stap naar scooter of motor. Nochtans, 10% minder wagens in de files betekent 40% minder lange files en verliesuren.

Vorige week donderdag (15 mei) was weer een zware dag voor de verkeersdeelnemers op de ring van Brussel. Door een ongeval met een vrachtwagen bij Sint-Stevens-Woluwe sloten de hulpdiensten daar de ring af waardoor een groot deel van de dag de ring en de wegen in de directe omgeving geplaagd werden door grote verkeersproblemen. Voor veel automobilisten was het lijdzaam wachten in de file. Die week – en deze week – waren er nog enkele ongevallen in Brussel, Gent en Leuven die voor fileleed zorgden. Dan zijn er nog de ‘structurele’ files, vertragend tot stilstaand verkeer tijdens de spitsuren op de wegen naar de grote centra (Brussel, Antwerpen, Luik) waarbij er op de drukste punten tot 137.000 voertuigen per dag geteld zijn. En met de huidige (en aangekondigde) wegenwerken wordt het aantal vertragingen en files ook groter.
De enige verkeersdeelnemers die in die files nog redelijk vlot op de plaats van bestemming geraken zijn motor- en scooterrijders. Een deel van de motorrijders is overtuigd gebruiker van de tweewieler voor woon-werk-verkeer. Een rechter van het Hof van Cassatie bijvoorbeeld rijdt zo goed als altijd met de motor naar Brussel. Alleen bij sneeuw en ijzel blijft zijn motor in de stalling. Het is, zegt hij, het enige vervoermiddel waarmee hij de zekerheid heeft op tijd in Brussel te zijn zonder extreem vroeg te moeten vertrekken. “Als je met de auto gaat, weet je nooit wanneer je aankomt. Het kan vlot gaan, maar je kunt ook twee uur onderweg zijn.”  Een andere woon-werk-motorrijder stelt: “Het in de file rijden naar Brussel begon me de keel uit te hangen. Ik heb uitgerekend dat als je met de motor naar en van het werk rijdt, je per dag een uur aan nuttig te besteden tijd wint.”

Filteren

Het grote voordeel van de motor en scooter is de wendbaarheid en de geringe breedte zodat de rijder makkelijk tussen twee rijen auto’s kan ‘filteren’. De wetgever staat dat ook toe, maar verbindt daar wel voorwaarden aan: filteren mag wanneer de auto's al langzamer dan 50 km/uur rijden en het snelheidsverschil tussen de motor of scooter niet groter is dan 20 km/uur. Automobilisten en motorrijders moeten in de files ook met elkaar rekening houden en anticiperen op elkaars weggedrag.
Motor- en scooterrijders mogen in fileverkeer ook gebruik maken van busbanen, maar Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC (de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie) wijst erop dat die regel nog niet in de praktijk is gebracht. “De lokale wegbeheerder moet de banen daarvoor aanpassen met een onderbord,” aldus Vancuyck. “En er moet ook van locatie tot locatie gekeken worden of de veiligheid van het verkeer door het toelaten van motoren en scooters op busbanen er niet vermindert.”
Het aandeel van de motor in het aantal reizigerskilometers in het woon-werkverkeer is slechte enkele procenten, terwijl de auto goed is voor 81% van die kilometers, zo blijkt uit cijfers van het Federaal Planbureau en de FOD Mobiliteit en Vervoer. De bezettingsgraad van de auto tijdens de spits is gemiddeld 1,15 personen. Met andere woorden, er zijn heel veel automobilisten die alleen in de auto zitten. Ze zouden net zo goed allen op de motor of de scooter kunnen rijden. Onderzoek van Transport & Mobility Leuven heeft aangetoond dat als 10% van de autopendelaars op de hoofdwegen de auto inruilt voor een motor of scooter, de files 40% korter worden en ook sneller opgelost raken. Dat onderzoek dateert al van september 2011 (en is zelfs in de Engelse motorpers aangehaald), maar de praktijk wijst uit dat de structurele files er nog altijd zijn en eerder groeien dan afnemen. Zeven op de tien Belgen zien de voordelen van gemotoriseerde tweewielers wel in (onderzoek van Autoscout24.be en onderzoeksbureau Multiscope), maar zetten (nog) niet de stap naar scooter of motor.

Financieel voordeel

Een deel van de autobezitters heeft ook een motorfiets, maar dan vooral als vrije tijdsobject, niet als woon-werk-voertuig. Met motor of scooter naar het werk gaan heeft naast meer vrije tijd in de week echter ook een financieel voordeel. De gebruikskosten van een motor of scooter (verkeersbelasting, brandstof, onderhoud, persoonlijke uitrusting) mogen 100% fiscaal ingebracht worden (zie ook moto.be).
In het kader van mobiliteitsoplossingen zijn er ook leasebedrijven die een 6- of 7-wielen contract voorstellen: auto en motor/scooter met 3 wielen in één contract. Wie een bedrijfswagen heeft, zal niet vaak de privémotor inzetten voor woon-werkverkeer. Met een 6 of 7-wielencontract is dat – financieel – probleem opgelost. Dan kan er gekozen worden: de auto als er veel bagage vervoerd moet worden of als het extreem slecht weer is, de motor of scooter wanneer er minder materiaal mee moet of als het weer gunstig is. Slechte weersomstandigheden houden sommige mensen overigens ook tegen om met de motor of scooter dagelijks naar het te rijden. De motorkleding is echter zo geëvolueerd dat niemand nog een nat pak eronder hoeft te op te lopen. En juist bij regenweer zijn er meer en langere files.
In binnen- en buitenland zijn er ook initiatieven om motorrijders aan te zetten hun tweewieler meer te gebruiken voor woon-werkverkeer. In verschillende landen is er op de derde maandag van juni een zogenaamde Ride to Work-day (onder andere in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). En vandaag – donderdag 22 juni – is door de tijdschriften Motoren & Toerisme en Motos & Loisirs uitgeroepen tot ‘filevrije dag’. De twee magazines roepen alle motorrijders op om vandaag met hun motor naar het werk te pendelen.

Meer info:
http://www.moto.be/nl/fiscaliteit
 

Partners

Back to top button