Algemeen

Invoering nummerplaat voor bromfietsen

Vanaf 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen (en wederinschrijvingen van deze voertuigen), voorzien worden van een nummerplaat. FEBIAC, de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie, en de Belgische Motorrijdersbond FMB/BMB zijn voorstander van een nummerplaat voor bromfietsen maar wijzen wel op enkele punten die voor discussies kunnen zorgen.

Nieuwe bromfietsen (met 2- en 3-wielen, klasse A en klasse B) en lichte vierwielers die niet harder gaan dan 45 kilometer per uur, moeten vanaf 31 maart 2014 ingeschreven worden bij de Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) en van een nummerplaat voorzien worden. Daarmee is België één van de laatste landen van Europa waar een kenteken voor bromfietsen ingevoerd wordt.  Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC: “We vragen al vijftien jaar om een nummerplaat voor bromfietsen. Vanuit de politieke wereld gezien is dit ook een logische stap. Bromfietsen vormen immers de enige categorie waarvoor nog geen nummerplaat is.”

Een kenteken voor bromfietsen heeft een aantal voordelen voor de sector. “We zullen nu eindelijk betrouwbare cijfers krijgen over het aantal voertuigen dat voor de eerste maal in het verkeer gebracht wordt en op termijn zullen we een zicht krijgen op het aantal bromfietsen dat rond rijdt,” aldus Vancuyck. Momenteel heeft men slechts een vaag idee van het aantal verkochte nieuwe bromfietsen op basis van informatie van invoerders en fabrikanten over hun leveringen aan dealers. Een ruwe schatting is dat er op jaarbasis zo’n 10.000 à 12.000 nieuwe bromfietsen verkocht worden en dat het totaal aantal in ons land op een goede 200.000 stuks komt.

Een ander voordeel is dat de eigenaars van bromfietsen nu geïdentificeerd kunnen worden. Mogelijke terugroepacties bij technische problemen zijn zo gemakkelijker uit te voeren. De politie kan nu ook makkelijker eventuele overtredingen vaststellen. Bovendien kan via de kruispuntbank-voertuigen nagegaan worden of er ook een verzekering voor de bromfiets is afgesloten. Vancuyck: “Maar bovenal zal de nummerplaat de gebruikers responsabiliseren om zich verantwoord in het verkeer te begeven.”  Zoals de motorfietsen tot 250cc zal ook voor de bromfietsen geen jaarlijkse verkeersbelasting moeten betaald worden. Voorlopig zal ook geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) geheven worden. FEBIAC hoopt dat deze vrijstelling behouden blijft aangezien deze voertuigen bijdragen aan een vlotte mobiliteit.

Het belang van de klant

Theoretisch klopt het allemaal, maar FEBIAC en de FMB/BMB hebben wel zorgen over de praktische invoering van de nummerplaten voor bromfietsen. FEBIAC had liever gezien dat de invoering pas in oktober van dit jaar zou plaatsvinden. Het systeem van preregistratie door fabrikanten en importeurs in de kruispuntbank-vervoer zal dan verplicht zijn. Dat maakt dat pas vanaf die maand de aanvraag via het internet (WebDIV) mogelijk is. Hoewel de grote invoerders nu al vrijwillig met dat systeem werken, zal de koper van een bromfiets van een kleiner merk tot en met september via het plaatselijk DIV-kantoor de aanvraag van de nummerplaat moeten indienen. De aflevering van de nummerplaat zal enkele weken duren. “We worden daar enkele jaren terug in de tijd gekatapulteerd. DIV heeft met WebDIV een dynamisch en modern imago gekregen met een snelle aflevering van de nummerplaten en nu wordt dat voor de bromfietsen voor een deel teniet gedaan,” aldus Vancuyck.

Grotere problemen voorziet men echter voor het bestaande park waarvoor op termijn (2015) ook de nummerplaat verplicht wordt. Zeker als het om oudere modellen gaat. Daarvan zijn vaak documenten zoals aankoopfacturen, boorddocumenten en gelijkvormigheidsattesten kwijtgeraakt. Bij gebrek aan dergelijke documenten zal de regularisatie van dat park wellicht via de keuringsstations (GOCA) lopen. Die moeten ook vaststellen of het om een klasse A- (maximum snelheid 25 km/u) of een klasse B bromfiets (maximum snelheid 45 km/u) gaat. Voor oldtimers (bromfietsen ouder dan 25 jaar) komt een aparte regeling in samenwerking met oldtimerverenigingen. Momenteel hebben de FOD Mobiliteit en de DIV nog niet nagedacht over de manier waarop de regularisatie van het bestaande park zal gebeuren, hoewel FEBIAC als sinds meer dan een jaar wijst op de mogelijke moeilijkheden.

Ongelijke behandeling van de gebruikers

Zeker in de overgangsfase zal er veel verwarring kunnen zijn. Een groot deel van het park is immers nog niet voorzien van een nummerplaat, een klein – maar door de tijd heen groeiend – deel wel. Op bromfietsen die na 31 maart nieuw aangekocht zijn en dus voorzien zijn van een kenteken, is verder het systeem van wederinschrijving van toepassing. Voor bromfietsen die bijvoorbeeld dit jaar voor 31 maart voor de eerste maal in het verkeer gebracht zijn, is die wederinschrijving er niet. “Dat betekent dat de eerste groep wel de kosten voor de nummerplaat moet dragen (€ 30) en geverbaliseerd kan worden, maar dat de gebruikers van een tweedehandsvoertuig vrijgesteld blijven. Dit zal ongetwijfeld voor een vertraging zorgen in de markt van de nieuwe voertuigen,” aldus Stijn Vancuyck.

De nummerplaat van de bromfietsen is qua grootte en kleur identiek aan die van de motorfietsen. Stijn Rentmeesters, secretaris-generaal van de Belgische Motorrijdersbond, wijst erop dat 50 cc bromfietsen (vaak scooters), 50 cc motorfietsen en scooters en 125 cc scooters en motorfietsen van eenzelfde merk qua design en maten veelal identiek aan elkaar zijn. Voor een niet-insider is het dan moeilijk uit te maken tot welke categorie die gemotoriseerde tweewielers behoren. De letter/cijfer-combinatie van de nummerplaten geeft wel het verschil aan: S-AAA-111 voor bromfietsen klasse A, S-BAA-111 voor bromfietsen klasse B en 1-MAA-111 voor motorfietsen. Toch verwachten FEBIAC en FMB/BMN dat er bij politiemensen vaak verwarring zal zijn.

Voor een deel van die zorgen heeft de sector van de gemotoriseerde tweewielers nog geen uitsluitsel gekregen. Stijn Vancuyck concludeert dan ook: “We zijn voorstander maar we zitten nog met vraagtekens.”
 

Partners

Back to top button