Algemeen

Doelstellingen 2014: woord van de sportvoorzitter

BMB Sportvoorzitter, Paul Janssens, maakte ons een column over met de doelstellingen voor het nieuwe seizoen 2014:

Eerst en vooral wens ik alle motorrijders een schitterend jaar toe: een goede gezondheid, geluk en veel succes voor al uw projecten. Uiteraard ook veel sportief succes te delen met de moedige organisatoren en alle BMB officials die al deze mooie activiteiten beheren.

Aan alle recreatieve motorrijders wens ik mooie rondritten toe en vooral geen ongelukken.

Vandaag bij de start van het seizoen 2014 is het tijd om onze doelstellingen vast te leggen. Het behoort de diverse werkgroepen van de sportcommissie toe om de doelen te bepalen die ze willen bereiken om de discipline te beheren waarvoor ze belast zijn. Deze doelstellingen kunnen we bereiken door gebruik te maken van de reglementen van deze diverse disciplines. Deze reglementen moeten strikt worden toegepast en nauwgezet respecteerd worden. Immers, het respect van de reglementen bepaalt de geloofwaardigheid van onze disciplines. We hebben grote nood aan deze geloofwaardigheid, enerzijds omwille van de ethiek van de sport en anderszijds om ons publiek te overtuigen en nieuwe potentiële toeschouwers te recruteren. Meer publiek aantrekken is essentieel voor onze sport, voor onze relaties met de politieke wereld en voor de media die ons helaas in de steek laten.

De BMB werkt momenteel aan het opzetten van een persdienst waarvan we veel verwachten. Indien de communicatie van de BMB verbetert zal ook het vinden van partners, ondanks de crisis, makkelijker worden.
 

In de sport jaaroverzichten van de dagbladpers en de media in het algemeen.worden zelfs de wereldtitiels van onze nationale Motorcross ploeg noch van ons motorcross zijspanteam niet vermeld.

Het is daarom dat we samen alles in het werk moeten stellen om het imago van al onze disciplines, onze zichtbaarheid en onze geloofwaardigheid te verbeteren.

Dus allen te samen «  JUST DO IT »
 

Gelukkig Nieuwjaar!

BMB Sportvoorzitter

Paul Janssens

Partners

Back to top button