Enduro

Officiële verklaring enduro wedstrijd Fontaine-Valmont 29 oktober 2023

Op 12 juli werd er via een bericht gepubliceerd op de BMB website de toevoeging van een nieuwe enduro wedstrijd aangekondigd georganiseerd door de FMWB club Avemott op 29 oktober in Fontaine-Valmont. Er werd tevens gemeld dat deze wedstrijd de finale zal zijn van het Belgisch kampioenschap enduro in alle klassen.

Na onderzoek is recentelijk gebleken dat de datumaanvraag van deze wedstrijd door de club Avemott op 5 juli werd ingediend terwijl artikel 7.1 van de BMB sportcode voorziet dat een wedstrijd 2 maanden voor de organisatiedatum en uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar dient te worden aangevraagd om te kunnen meetellen voor het Belgisch kampioenschap.

Het BMB Uitvoerend Bureau heeft echter beslist een afwijking op deze regel toe te staan gezien er reeds op 12 juli een officieel bericht werd gepubliceerd dat deze wedstrijd zal meetellen voor het Belgisch kampioenschap enduro. Het BMB Uitvoerend Bureau is van mening dat noch de organisator noch de enduro vergunninghouders het slachtoffer mogen zijn van deze foutieve publicatie.

De enduro wedstrijd in Fontaine-Valmont op zondag 29 oktober zal bijgevolg wel degelijk de finale zijn van het Belgisch kampioenschap enduro. De club heeft een parkoers uitgestippeld van 52 km met 2 speciale etappes. De inschrijvingen werden ondertussen geopend. Klik hier.

De eerstvolgende wedstrijd zal plaatsvinden op 14 oktober in Hellendoorn (Nederland).

We wensen al onze rijders een succesvol seizoenseinde toe en veel enduro plezier!

Partners

Back to top button