Algemeen

Corona crisis: beslissingen veiligheidsraad en impact op onze activiteiten

Op vrijdag 24 april stelde de Nationale Veiligheidsraad de afbouwstrategie voor van de maatregelen ter bestrijding van deze corona crisis. Een aantal beslissingen hebben een belangrijke impact op onze activiteiten maar op dit moment hebben we nog niet alle antwoorden op onze vragen om te weten wat wanneer wel of niet toegelaten zal zijn.

Daarom zullen onze Vlaamse (VMBB) en Waalse (FMWB) liga’s vanaf maandag contact opnemen met de bevoegde regionale sportinstanties. We hopen in eerste instantie zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over wanneer er opnieuw recreatief met de motor kan worden gereden (in principe vanaf 4 mei beperkt tot max 2 personen volgens verklaring Vlaams-Minister President Jan Jambon tijdens het VTM journaal) en vanaf wanneer er kan getraind worden op circuit.

Voor wat betreft de organisatie van sportwedstrijden heeft de Nationale Veiligheidsraad aangekondigd om op korte termijn (volgende week) een beslissing te nemen. Ook voor de organisatie van de toertreffens zullen we meer duidelijkheid vragen.

Het is echter reeds duidelijk dat bij een eventuele hervatting van de wedstrijden, trainingen en toertreffens er richtlijnen zullen moeten worden gerespecteerd inzake ‘social distancing’, hygiëne enz. We zullen hiervoor de nodige maatregelen voorzien en onze organisatoren bijstaan in de naleving ervan.

Vanaf we een antwoord zullen hebben ontvangen op al deze vragen zal het BMB bestuur digitaal vergaderen om de nodige beslissingen te nemen. Gezien de BMB Algemene Vergadering, voorzien einde maart, nog niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt het dagelijks bestuur momenteel verzekerd door het BMB Uitvoerend bureau, in haar oude en nieuwe samenstelling.

We begrijpen dat velen onder jullie staan te popelen om die motor opnieuw te starten maar vragen nog even geduld. Respecteer momenteel strikt de opgelegde maatregelen in het belang van ieders gezondheid en help zo mee om deze crisis zo snel mogelijk achter ons te kunnen laten.

Raadpleeg regelmatig de websites van de BMB (www.fmb-bmb.be), VMBB (www.vmbb.be), FMWB (www.fmwb.be) , de facebookpagina’s of abonneer je op de BMB E-Newsletter voor de laatste updates!

Het BMB Uitvoerend Bureau

 

Partners

Back to top button