Toerisme

Voorbereiding seizoen motortoerisme 2017

Op woensdag 22 februari vergaderde de Commissie Motorrijden in de Vrije Tijd om de laatste voorbereidingen te treffen voor het toeristisch seizoen 2017. Er werden nog een paar wijzigingen aan het reglement 2017 aangebracht en de internationale kalender werd definitief opgesteld. Er werd ook een nota gemaakt om een aantal punten aan de vergunninghouders, organisatoren en afgevaardigden in herinnering te brengen om het seizoen 2017 vlot te kunnen laten verlopen. Hieronder vindt u al deze info:

TER HERINNERING:

Voor de vergunninghouders

 • – Indien een passagier aanwezig is en het vakje passagier werd doorstreept op de inschrijvingskaart, dient de piloot een nieuwe kaart te vragen. Het etiket van de passagier mag niet op het doorstreepte vakje worden gekleefd.
 • – Slechts een enkele inschrijving per treffen, zelfs indien deze over 2 dagen wordt verreden.
 • – Het is niet toegelaten zich met de wagen in te schrijven.
 • – Nagaan dat het jaartal op de etiketten van het lopende jaar zijn en dat deze wel degelijk overeenstemmen met de piloot of de passagier.
 • – Op de deelname fiche van een internationaal treffen moet de stempel van de organiserende club worden aangebracht op het etiket van de deelnemer en het vakje voorzien voor de stempel.

Voor de organiserende clubs

 • – De toegang tot het treffen aanduiden met BMB pijlen
 • – De inschrijvingskaarten moeten op de motorfietsen worden verdeeld.
 • – De organisator mag geen inschrijvingskaart afgeven als de motorfiets niet aanwezig is
 • – Het nummer van de nummerplaat moet met stift worden genoteerd op de inschirjvingskaart
 • – Het vakje passagier moet zichtbaar met stift worden doorstreept indien de piloot alleen is.
 • – Alle inschrijvingskaarten van de buitenlandse deelnemers moeten worden afgegeven aan de afgevaardigde om te worden toegevoegd aan zijn verslag van het treffen.
 • – De ronde bladen moeten bij de terugkeer worden opgehaald op de motorfietsen. Zij moeten van een verschillende kleur zijn voor de piloten en de passagiers.
 • – De controles en het uur van terugkeer moet worden aangegeven op het ronde blad.
 • – Het road-book of de volledige bepijling is verplicht, de GPS facultatief.
 • – Indien een controle slecht zichtbaar is, deze aanduiden met een bord of een vlag.
 • – De inschrijvingskaarten die niet werden gebruikt moeten worden bijgehouden voor een volgend treffen. Zij zullen mee in rekening worden gebracht voor het bepalen van het aantal te verdelen kaarten per club.

Voor de afgevaardigden

 • – De inschrijvingskaarten controleren (passagiers)
 • – Alle vastgestelde inbreuken op het reglement, in het bijzonder betreffende de inschrijvingskaarten, opnemen in het verslag
 • – Foto’s nemen van inbreuken – vb. met de auto i.p.v. de motorfiets, motor op aanhangwagen
 • – Nagaan met de organisator dat de clubleden die zich in schrijven als werkend voor de club (W/T) effectief voldoende tijd voor de club werken waardoor zij niet de mogelijkheid hebben aan de ronde deel te nemen
 • – Het niet voorzien van voldoende en aangepaste ruimte voor de afgevaardigden opnemen in het verslag
 • – Als een piloot en een passagier de ronde afleggen, een R bij elk noteren op de inschrijvingskaart

 

Partners

Back to top button