Algemeen

Nieuwe samenstelling BMB commissies en colleges 2016-2020

De Raad van Bestuur van de BMB keurde afgelopen woensdag (6 januari) de nieuwe samenstelling van de verschillende BMB commissies en colleges goed. Talrijke nieuwe personen zijn ingegaan op de oproep zich kandidaat te stellen om deel uit te maken van een BMB commissie, college of werkgroep.

De nieuwe samenstelling wordt onmiddellijk van kracht en de eerstvolgende vergaderingen van de commissies, colleges, werkgroepen en comités zullen dus worden georganiseerd met de nieuw benoemde leden en/of afgevaardigden, stagiaires.

De nieuwe stagiaires zullen worden ingezet tijdens de diverse manifestaties in 2016 en een evaluatie zal op het einde van het seizoen door elke voorzitter/coördinator worden opgemaakt op basis waarvan de Raad van bestuur deze personen al dan niet zal kunnen benoemen tot afgevaardigde. De Raad van bestuur besliste dat voor de stagiaires geen nieuwe kledij zal worden aangemaakt. Zij zullen hierop recht hebben na hun eventuele benoeming tot afgevaardigde. Het stagejaar is vooral bedoeld als een opleidingsjaar waarbij de stagiaire wordt toegevoegd aan de ploeg van ervaren officials die hen wegwijs zullen maken in het reilen en zeilen van de werking van de respectievelijke commissie, college of werkgroep en de taken op het terrein.

Alle stagiaires zullen nog via mail op de hoogte worden gebracht van hun benoeming en tevens worden verzocht een pasfoto over te maken voor de aanmaak van hun BMB identiteitskaart. Voor de overige leden/afgevaardigden zal de BMB identiteitskaart automatisch worden vernieuwd met de pasfoto die reeds in ons bezit is.

We heten alle nieuwe krachten van harte welkom in de BMB familie en wensen hen veel plezier toe in de uitoefening van hun nieuwe functie!

Raadpleeg hierna de volledige lijst:

 

Partners

Back to top button