Algemeen

Wijzigingen BMB statuten en nieuwe Raad van Bestuur

Op woensdag 19 maart ll. vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de BMB plaats. Tijdens deze vergadering werden een aantal belangrijke wijzigingen aan de statuten goedgekeurd. Zo werd de BMB Raad van Bestuur herleid tot 14 personen (i.p.v. 24) om een efficiënter bestuur toe te laten. De Aangesloten Bonden (VMBB en FMWB) kunnen nu ook hun vertegenwoordigers binnen de BMB Raad van Bestuur aanduiden zonder rekening te moeten houden met de verplichte vertegenwoordiging per Provinciale Afdeling.

De Aangesloten Bonden kunnen voortaan ook op een envoudigere wijze hun leden/afgevaardigden binnen de BMB Commissies en colleges aanduiden of mandaten intrekken.

Er werden, conform de nieuwe statuten, een aantal benoemingen binnen de Raad van Bestuur gedaan. Zo werd Dhr. Didier Gelders benoemd tot Eerste Ondervoorzitter ter vervanging van Michel Fiévet (uittredend). Op vraag van de FMWB werd oud BMB voorzitter Claude Danis benoemd tot bestuurder. Hieronder vindt u de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur.

Dhr. Michel Fiévet werd tenslotte benoemd tot Ere Eerste-Ondervoorzitter van de BMB. Hij was reeds lid van de Raad van bestuur van de BMB sinds 1984.

De nieuwe statuten zullen weldra op deze website worden gepubliceerd.

De nieuwe Raad van Bestuur :

 

DRIESSEN Jos Voorzitter
GELDERS  Didier Eerste Ondervoorzitter
RIETJENS  Patrik Ondervoorzitter
GYSEMBERGH   Robert  Schatbewaarder
ROUGRAFF Olivier Lid
GOEMAN  Octaaf Lid
DANIS Claude Lid
LECOMTE   Charles Lid
PATINET  Jean Lid
VAN BORM  Julien Lid
VANDERMAESEN  André Lid
PEELAERTS Leo Lid
DEJASSE  Christian Lid
VANBORM   Kurt Lid

 

Partners

Back to top button