Motorcross

MX kampioenenbos in Oosterzele

Red de Motorcross en Bos+ hebben, gisteren,  op 24 november 2013 11.795 bomen in Oosterzele geplant. Ter ere van onze nationale kampioenen motorcross werd het nieuwe bos “MX 2013 Kampioenen” gedoopt. Dit is al het 2e Motorcross CO2-bos, nadat in maart dit jaar al 1 hectare werd aangeplant in Oostende.

De motorcross sector werkt dus actief verder aan een duurzame sport in een duurzame maatschappij. Ook de komende jaren zullen we voldoende fondsen verzamelen om permanent extra bomen te kunnen planten.

Het is een realiteit dat motorcross en gemotoriseerde sporten in het algemeen een impact hebben op het milieu. Door bomen aan te planten, kunnen we dit effect (CO2- uitstoot) in belangrijke mate compenseren. Dat is onze eerste bijdrage om de toekomst van de motorcross veilig te stellen.

Voor het overleven van de sport is het belangrijk dat er meer trainingsfaciliteiten komen. Ondanks het besluit van de Vlaamse Regering in 2002 om minimaal 12 en maximaal 15 locaties voor trainingen aan te duiden, zitten we vandaag in een patstelling. Momenteel kent Vlaanderen nog maar 4 omlopen en hun toekomst is veelal onzeker. De minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters voor Ruimtelijke Ordening zijn nu aan zet om een definitieve beslissing te nemen en effectief terreinen aan te duiden.
Als sportbeoefenaars hebben we hierbij zelf een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Naast de aanplanting van de bomen werkt Red de Motorcross ook aan een gids “buurtvriendelijke crossen” en lanceren ze zelf een voorstel om het gebruik van gereglementeerde omlopen vrijwillig te beperken in de tijd.

Initiatieven van Red de Motorcross:

 • – Op vraag van de Vlaamse Overheid werd Eric Geboers aangeduid als uniek aanspreekpunt van de sector;
 • – Compensatie van de CO2-uitstoot door bomen te planten (punt 2);
 • – Sterke beperking van de trainingsmomenten (punt 4);
 • – Gids “buurtvriendelijk crossen” (punt 4);
 • – Promotie van “elektrisch crossen” (punt 6)
 • – Onderzoek naar de mogelijkheden voor indoorcircuits.

Vragen van Red de Motorcross aan de Vlaamse Regering:

 • – Uitvoering van de beslissing van 19 juli 2002 (VR/2002/1907/DOC_0627Bis) om 12 tot 15 omlopen met trainingsfaciliteiten te realiseren;
 • – Aanpassing van de VLAREM-wetgeving om occasionele wedstrijden te kunnen organiseren, waarbij het betreffende terrein in de week voor de wedstrijd ook tijdelijk als oefenterrein kan worden gebruikt;
 • – Studie over de mogelijkheden om in Publiek Private Samenwerking (PPS) indoor faciliteiten te initiëren.

Het NIMBY-effect heeft al veel initiatieven op vlak van milieu en mobiliteit genekt. Iedereen is in principe voorstander om meer windturbines te bouwen voor groene stroom. Maar niemand heeft graag dat ze in zijn/haar buurt worden gezet. De Oosterweelverbinding in Antwerpen? Stopgezet na acties van lokale buurtcomités. De realiteit is dat een beperkt aantal mensen politieke initatieven fnuiken. Dat gebeurt ook
met de gemotoriseerde sporten. Meestal voeren ongenuanceerde vooroordelen de boventoon. De realiteit is dat de buurtbewoners van de huidige overblijvende omlopen weinig problemen ondervinden.

Zelfregulering
Red de Motorcross wil zelf een stap naar de maatschappij zetten. De komende maanden werken ze actief aan een gids “buurtvriendelijke crossen”. Deze handleiding voor organisatoren van wedstrijden, uitbaters van omlopen en de sporters wordt een hulpmiddel om elke organisatie in goede banen te leiden. Duidelijke richtlijnen moeten de impact op de lokale buurt beperken: afgebakende en georganiseerde parking voor bezoekers en piloten, een mobiliteitsplan om de verkeersstroom te geleiden, gestructureerde vuilinisinzameling, enzovoort. De bedoeling is om in rechtstreeks overleg te gaan met de woonbuurten en duidelijke afspraken te maken over de momenten dat er trainingen en/of wedstrijden worden georganiseerd. Zo stelt Red de Motorcross voor om niet ongebreideld van de omlopen gebruik te kunnen
maken. Drie halve dagen per week, bijvoorbeeld van 13 tot 18u, zijn voldoende voor trainingen. Bij de publieke opnie leeft het idee dat “een gereglementeerde omloop” dag in dag uit zou worden gebruikt. Dat is dus helemaal niet de vraag van de motorcross sector; zelfs niet de realiteit van vandaag. Red de Motorcross is in overleg met de organisatoren van wedstrijden en circuituitbaters om rigoreus toe te
zien op strikt naleven van de geldende geluidsnormen. Het geluid van een correct afgesteld motorfiets draagt immers minder ver. De circuituitbaters hebben trouwens reeds een gezamenlijk initiatief genomen en de geluidsnormen voor de vrije trainingen liggen nu al lager dan de internationale FIM-normen.

Ook de Vlaamse Provincies stemmen in met ons voorstel om eerder te werken met de mogelijkheid om occasionele wedstrijden te organiseren, waarbij het betreffende terrein in de week voor de wedstrijd ook tijdelijk als oefenterrein kan worden gebruikt. Met een spreiding over heel Vlaanderen zou zo elke week ergens anders kunnen getraind worden, zonder overlast. We vragen dan wel met aandrang aan de Vlaamse Regering om de Vlarem-wetgeving aan te passen om die eenmalige wedstrijden op jaarbasis mogelijk te
maken. Daarnaast blijft het een absolute noodzaak om ook over vaste locaties te kunnen beschikken. De kosten om
een tijdelijke omloop aan te leggen zijn immers zeer hoog. Beter is om deze kosten in de tijd te kunnen spreiden.

Historiek

 • – Op 19 juli 2002 beslistte de Vlaamse Regering (VR/2002/1907/DOC_0627Bis) dat er volgens een
 • proviciale spreidingstabel minimaal 12 en maximaal 15 omlopen met trainingsfaciliteiten zou
 • moeten voorzien worden.
 • – Op 4 februari 2005 verduidelijkte de Vlaamse Regering de procedures voor de provincies om locaties
 • voor te stellen.
 • – Op 26 november 2009 pleegde het Kabinet Muyters overleg met de provincies.
 • – Met een beslissing van de Vlaamse Regering werden de provincies op 5 oktober herbevestigd in hun
 • opdracht om geschikte terreinen te zoeken, met een uitbreiding van de mogelijkheden op
 • bedrijventerreinen en brown fields.
 • – Op 30 maart 2012 nam de Regering akte van de herbestemming van een 70-tal militiare domeinen.
 • – In het decreet van 11/5/2012 werd de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd om tijdelijke
 • omlopen mogelijk te maken in havengebieden.

Intussen blijken de militaire domeinen geen optie meer, en zetten de havenbedrijven zich schrap om in het verweer te gaan. Momenteel zijn er nog slechts 4 omlopen in gebruik: Lille, Lommel, Olmen-Balen en Genk. Bovendien is er geen enkel concreet dossier om een nieuwe terrein aan te spreken. Het zal trouwens niet gemakkelijk zijn een uitbater te vinden voor een nieuw project in een havengebied dat beperkt is in de tijd.

Het is nu belangrijk dat Minister van Sport en Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters een beslissing neemt. De provinciebesturen zijn voldoende aan zet geweest en hebben geen oplossingen aangereikt. Nu is het aan de hogere overheid om de knoop door te hakken.

Elektrische toekomst
Circuit Zolder, de FIM (Internationale Motorfederatie) en de BMB (Belgische Motorrijdersbond) organiseerden dit jaar op 2 mei de eerste crosswedstrijd ooit (wereldprimeur) exclusief voorbehouden voor elektrische motoren. Hoewel races met elektrische motoren nog in hun kinderschoenen staan, ging het om een volwaardig wedstrijdformaat met trainingen, kwalificaties en twee manches, telkens over vijf ronden
met als slot een finale met de beste zes rijders. Deze eerste wedstrijd werd trouwens gewonnen door 10-voudig wereldkampioen Stefan Everts. Ook het compacte, overzichtelijke circuit werd aangepast voor deze nieuwe discipline. De uitdaging voor de motorfabrikanten ligt voornamelijk in de autonomie van de batterijen. Door de zware belasting van de motoren geraken de batterijen snel uitgeput. Er wordt verder
onderzoek gedaan naar de verbetering van de prestaties. Intussen kan deze evolutie zich wel verder zetten, en wordt gewerkt met een formule waarbij na elke manche de batterijen worden gewisseld. De elektrische toekomst is gestart, maar een doorbraak zal toch nog enige jaren op zich laten wachten. Voorlopig zullen de elektromotoren vooral worden ingezet voor recreatief rijden; eerder dan voor de competitie op hoog niveau.

Toekomst Belgische motorcross
De Belgische Motorcross gaat moeilijke jaren tegemoet. Op dit ogenblik schitteren we echter nog in het Wereldkampioenschap Motorcross. Met Clément Desalle, Ken De Dycker en Kevin Strijbos hadden we dit jaar liefst 3 Belgische rijders in de top 5 van het WK! Welke sporten kunnen hiermee uitpakken? Jéremy Van Horebeek en Joel Roelants hadden een erg succesvol eerste jaar in het WK Motorcross MX1 en zullen zeker en vast volgend jaar nog potten breken. Onze nationale motorcrossploeg won dit jaar de Motorcross der Naties, het officiële wereldkampioenschap Motorcross. Ben Addriaenssen werd wereldkampioen zijspancross.

Maar hoe zit het met de jonge generatie? In het WK MX2 hebben we bijna geen Belgen meer. In het EK 250cc kon Damon Graulus nog een mooie bronzen medaille behalen. Hij stapt volgend jaar over naar het WK MX2. In het WK Junior (125cc, 85cc en 65cc) echter, bleek duidelijk dat ons land ver verwijderd is van de jonge toptalenten uit landen als Frankrijk, Italië, Nederland enz. In deze landen zijn er wel uitgebreide trainingsmogelijkheden en wordt bovendien door de federatie met financiële steun van de overheid een uitgebreide en professionele jeugdwerking voorzien.

Trainingsmogelijkheden, wedstrijdmogelijkheden en een professionele begeleiding zijn dan ook de essentiële voorwaarden om de toekomst van de Belgische motorcross veilig te stellen.

Meer informatie:
Stijn Vancuyck (MCC)
– mail : stijn.vancuyck1@gmail.com
– gsm: 0496 51 21 77
www.reddemotorcross.be

Partners

Back to top button