Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Belgian Endurance-cross (BEX) La Besace

1 september 2018 🕑 00:00 - 2 september 2018 🕑 00:00

Begin:
1 september 2018 🕑 00:00
Einde:
2 september 2018 🕑 00:00
Evenement Categorie:
La Besace (FR)
La Besace (FR)
Ardennes Moto Passion
Telefoon:
tba
E-mail:
arden.moto.pasion@hotmail.fr
Bekijk de site van Organisator
Contactpersoon :
Jean-Paul Raguet
Extra info :

De deelname aan de Belgische kampioenschappen betreft de klassen DUO BEX1 en DUO BEX2 met specifieke klassementen. Belgische rijders die aan deze wedstrijden willen deelnemen, moeten zich inschrijven via de website http://www.motott.fr en dit voor elke wedstrijd apart.

Voor deelname aan de BEX-kampioenschappen is het BELANGRIJK om in te schrijven in de BEX1-klasse (herinnering: 2T tot 125cc, 4T tot 250cc) of BEX2 (2T + 125cc, 4T + 250cc). Schrijf je niet voor andere klassen in die zijn voorbehouden voor de verschillende Franse klassementen.
Voor rijders zonder jaarvergunning, is het VERPLICHT om een vergunning 1 manifestatie bij de FFM te onderschrijven (http://licencesunemanifestation.ffmoto.net ) (online bij de Franse bond tot 72 uur voor het evenement: 60 € , ter plaatse op de dag van het evenement: supplement van 10 €).

Opgelet: u moet in het bezit zijn van een medisch attest om deze vergunning 1 manifestatie te kunnen onderschrijven. Het enige geldige document is dat van de FFM: https://pratiquer.ffmoto.org/media/document/licence-annuelle-certificat-medical
Voor deze BEX-wedstrijden georganiseerd door een club aangesloten bij de FFM, is het FFM-reglement van toepassing. Vergeet niet om voor elke wedstrijd het Bijzonder Reglement te lezen.

Zoals bij La Chinelle, moet elk team tijdens de volledige wedstrijd de machine gebruiken die bij de technische controle werd aangeboden.  Echter, in geval van technische problemen,, wordt het toegestaan om de wedstrijd voort te zetten met de machine van de 2de rijder van het team.
Omdat er geen Belgisch kampioenschap quads is voorzien, mogen Belgische quads rijders deelnemen aan de klassen van hun keuze voorzien door de organisator, zowel SOLO als DUO. Er bestaat tevens de mogelijkheid een FFM vergunning 1 manifestatie hiervoor te onderschrijven (zie hierboven).
OPGELET: Indien de capaciteit van het circuit het toelaat, mogen de Belgische rijders deelnemen aan de SOLO BEX-formules (buiten kampioenschap), maar zonder specifiek klassement; ze worden dan geïntegreerd in de klassen die door de organisatie zijn gepland. Er wordt aangeraden om hiervoor contact op te nemen met de organisator alvorens  u in te schrijven.

Een BMB-afgevaardigde zal aanwezig zijn op het sportsecretariaat van de organisatie. Elke ingeschreven Belgische rijder moet zich bij deze afgevaardigde aanbieden en een extra vergoeding van € 10 per rijder betalen (€ 5 voor internationale vergunninghouders), wat overeenkomt met de aanvullende verzekering voor medische kosten in Frankrijk en repatriëring naar België in geval van een ongeval alsook de BMB-kosten voor wedstrijden buiten het nationale grondgebied.

La participation aux championnats de Belgique concerne les classes DUO BEX1 et DUO BEX2 avec classements spécifiques. Les coureurs belges qui souhaitent y participer doivent s’inscrire via le site http://www.motott.fr pour chaque épreuve concernée.

Pour la participation aux championnats BEX, il est IMPERATIF de s’inscrire dans les classes BEX1 (rappel : 2T jusque 125cc, 4T jusque 250cc) ou BEX2 (2T + de 125cc, 4T + de 250cc). Ne pas utiliser les autres classes qui sont réservées aux différents classements français.
Pour les non licenciés à l’année, il est OBLIGATOIRE de souscrire une licence une manifestation auprès de la FFM ( http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/ ) (on line à la fédération jusque 72 heures avant l’épreuve : 60€, sur place le jour de l’épreuve : supplément de 10€).

Attention : Vous devez être en possession d’un certificat médical pour souscrire cette licence une manifestation. Le seul document valable est celui émis par la FFM. https://pratiquer.ffmoto.org/media/document/licence-annuelle-certificat-medical .
Pour ces épreuves BEX organisées par un club affilié à la FFM, c’est le règlement FFM qui est prioritairement d’application. N’oubliez pas de prendre connaissance pour chaque manifestation du RP de l’épreuve.

Comme lors de l’épreuve de la Chinelle, chaque équipe devra utiliser la machine qui aura satisfait au contrôle technique pendant toute la durée de l’épreuve. Toutefois, en cas de panne mécanique, il est toléré de pouvoir poursuivre la course avec la machine du 2è coureur de l’équipe.
Pour les courses QUADS, puisqu’il n’y a pas de championnat de Belgique prévu, les coureurs belges sont autorisés à participer aux épreuves dans la classe de leur convenance parmi celles proposées par l’organisateur, autant en SOLO qu’en DUO. Licence « une manifestation » possible également via la FFM (voir ci-dessus).

ATTENTION : Dans le cas où la capacité du circuit le permettrait, les coureurs belges seraient autorisés à participer aux formules SOLO en BEX (pas de championnat), mais sans classement particulier ; ils seraient intégrés aux classes prévues par l’organisation. Il est recommandé de prendre contact avec l’organisateur avant de s’y inscrire

Un délégué FMB sera présent au secrétariat sportif de l’organisation. Chaque coureur belge engagé est tenu de se présenter auprès de ce délégué et de s’acquitter d’un supplément de 10€ par coureur (5€ pour les licences Inter), correspondant au complément d’assurance traitant des soins hospitaliers sur le territoire français, du rapatriement sanitaire éventuel vers la Belgique en cas d’accident ainsi qu’aux frais FMB liés à une épreuve calendrier se déroulant hors du territoire national.
 

Partners

Back to top button