Motorcross

Topcrossers tekenen milieucharter

Tienvoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts en veelvuldig Amerikaans kampioen super- en motorcross Ricky Carmichael hebben als eersten het motorcross-milieucharter ondertekent tijdens de Everts & Friends Charity-cross in Genk afgelopen maandag 21 juli.

Met het ondertekenen van het milieucharter hebben oud-kampioenen Stefan Everts en de Amerikaan Ricky Carmichael hun verantwoordelijkheid genomen om ervoor te zorgen dat motorcross bedreven zal worden op een milieu- en buurtvriendelijke manier. Daarmee stelt de motorcross zich op als een duurzame sport. Het charter is er ook om de positie en het imago van de motorsport te verbeteren. Motorcross staat immers sinds enkele jaren onder druk, zowel van de politiek (vooral milieuwetgeving) als van het grote publiek van wie niet iedereen in zijn achtertuin een crossterrein wil hebben. Enerzijds is de goegemeente wel blij met goede prestaties van Belgische rijders in het internationale motorcrossen (Belgische rijders hebben al meer dan 50 wereldtitels behaald), maar anderzijds is het steeds moeilijker een maatschappelijk draagvlak te vinden voor wedstrijd- en oefenterreinen. En juist die oefenterreinen zijn nodig om de nieuwe generatie motorcrossers een kans te geven om hun talenten in eigen land te ontwikkelen.

Principes

In het charter onderschrijven de motorcrossers een aantal principes omtrent het geluidsniveau van de motoren en omtrent de afvalverwerking op de crossterreinen. Enkele van die principes staan ook al in de reglementen van de Belgische Motorrijdersbond FMB/BMB.

De tekst het milieucharter luidt:

“Motorcross is onze sport, onze hobby. Die willen we beoefenen met verantwoordelijkheidszin en met oog voor de omgeving. Vandaar dat we ons houden aan de volgende spelregels:

  • We houden onze motoren in perfecte staat. Ze zijn veilig en voldoen aan alle technische-en milieunormen.
  • We streven samen met de fabrikanten naar systemen voor een aanzienlijke reductie van het geluid. Tot dan controleren we het zelf, en nemen we onze verantwoordelijkheid.
  • We onderhouden en reinigen onze motor zonder impact op het milieu en treffen daarvoor de nodige voorzieningen. Zo gebruiken we een milieumat om olie-indringing in de bodem te vermijden en spuiten we onze motor enkel af op de daartoe voorziene plaatsen.
  • Afval dumpen we in de voorziene containers en we laten geen troep achter.
  • We respecteren de uren van rust die in samenspraak met de buurt en met wederzijds respect afgesproken zijn.
  • We leggen de nodige hoffelijkheid en milieubewustzijn aan de dag op de wegen naar en van een evenement.
  • Ieder voor zich past zijn eigen gedrag aan zodat het belang van de motorsport primeert op het individuele.”

Stefan Everts zal in onze contreien het milieucharter onder de aandacht brengen. Ricky Carmichael zal het charter in de Verenigde Staten meer bekendheid geven. Oud-wereldkampioenen Stefan Everts, Eric Geboers en Joël Smets zullen het charter in het kader van de al enige jaren lopende actie ‘Red de motorcross’ ook aanbieden aan de nieuwe minister van sport en ruimtelijke orde zodra die in functie is.

Partners

Back to top button