Inschrijvingsformulier Belgisch kampioenschap BMB E-bike Mons 30/04/2023

Vergunning

De BMB vergunning 1 manifestatie (20 EUR voor Belgische rijders en 30 EUR voor buitenlanders) kan vooraf worden onderschreven via MyFMB-BMB. Klik hier Alle BMB sport jaarvergunningen 2023 zijn geldig voor deelname aan BMB E-bike wedstrijden..

Sport

Raadpleeg het sport en technisch reglement E-bike 2023: Klik hier

Betaling

Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 EUR en moet ter plaatse bij aankomst worden betaald. Een waarborg voor het gebruik van een startnummer zal worden gevraagd.

Legaal

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de van kracht zijnde reglementeringen van toepassing voor deelname aan de betrokken wedstrijd en deze te eerbiedigen. Ik engageer me de aanbevelingen en aanduidingen van de organiserende club te respecteren.
Noch VMBB, FMWB, BMB noch de organisator noch enige deelnemer kunnen op enig ogenblik aansprakelijk worden gesteld en aangesproken worden in rechte door wie dan ook voor welke schade van welke aard en vorm ook. Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bepalingen van de World Antidoping code, en verbind mij bijgevolg, op mijn eer, niet aan dopingpraktijken te zullen deelnemen en mij strikt te gedragen volgens de voorschriften van de voornoemde code.
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de richtlijnen uitgevaardigd door het College Milieu van de BMB en zal ze respecteren. Ik onderschijf het belang van de regels voor het behoud van de natuur en zal de sport beoefenen met respect voor het milieu.

Partners

Back to top button