Motorcross

Demir levert nieuwe vergunning voor Hondapark in Olmen

Op vrijdag 24 september ontvingen we het persbericht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir die hierin aankondigde een nieuwe vergunning te hebben afgeleverd voor het motorcrossterrein in Olmen bij Balen. Dit trainingscircuit moest sluiten nadat de Raad van State een vergunning uit 2018 vernietigde. Onze Vlaamse afdeling, Motorsport Vlaanderen, heeft achter de schermen samen met de circuit eigenaar hard gewerkt om het circuit terug open te krijgen en wat velen onmogelijk achtten, is nu toch gelukt. Een opsteker voor de hele Belgische motorcross wereld!

De reactie van Joel Smets die namens Motorsport Vlaanderen mee het nodige lobbywerk heeft geleverd: "Na Lommel beschouw ik dit als een tweede toch wel mooie ereprijs in het aartsmoeilijke WK “Red de Motorcross” Ik ben er van overtuigd dat de inspanningen die de ministers leveren mee tot stand zijn gekomen dankzij de positieve en constructieve spirit van Motorsport Vlaanderen de laatste jaren! Eendracht maakt echt macht!"

We publiceren hierna het volledige persbericht van Minister Zuhal Demir:

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een nieuwe vergunning afgeleverd voor het motorcrossterrein in Olmen bij Balen. Die moest sluiten nadat de Raad van State een vergunning uit 2018 vernietigde. Na het motorcrossterrein in Lommel en het GLOSSO-circuit in Arendonk, deblokkeert de minister voor de derde keer een belangrijk dossier voor de Vlaamse motorsportwereld. “De auto- en motorcrosswereld kampt door enkele rechtbankuitspraken nog met vele uitdagingen als het gaat over vergunningen. Deze vergunning zorgt alvast voor iets meer zuurstof voor de sport. Vlaanderen heeft een mooie geschiedenis in de motorsport, maar ook in de toekomst moet de sport een plaats kunnen hebben in Vlaanderen”, zegt Demir.
 
Het Hondapark van Olmen is al sinds jaren ’70 een begrip en was sedert 1989 vergund. De recentste milieuvergunning verliep in 2019, waarna de uitbater een hernieuwingsprocedure opstartte. De Deputatie van de provincie Antwerpen verleende een milieuvergunning op 22 juni 2017, waarna een beroep volgde door enkele verenigingen en particulieren uit de buurt. Niettemin verleende de minister in beroep alsnog een vergunning op 10 januari 2018. De Raad van State vernietigde in februari van dit jaar echter die beslissing omdat ze van mening was dat de beoordeling van de mogelijke geluidshinder onzorgvuldig gebeurde.
 
Daarmee legde de Raad van State een bom onder de Vlaamse motorsport. Het circuit voor de eeuwigheid sluiten zou in ramp zijn. Motorsport Vlaanderen en de kabinetten van ministers Zuhal Demir (omgeving) en Ben Weyts (sport) gingen meteen in overleg om te zoeken naar oplossingen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kondigt vandaag aan dat ze een nieuwe vergunning aflevert voor het Hondapark.
 
Daarin komt ze maximaal tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State over de eerdere beslissingen in dit dossier. De exploitatie en de impact op het geluid werden maximaal gemotiveerd en beoordeeld, wat ook enkele voorwaarden tot gevolg heeft. Demir levert een vergunning af voor één omloop voor hoogdynamische motoren voor trainingen van 1800 meter, één beginnersomloop voor minder dynamische motoren van 600 meter en één mini-omloop voor kinderen van 300 meter.
 
De geluidshinder van de vergunde activiteiten wordt door Demir als aanvaardbaar beoordeeld. Rondom het terrein zijn immers bermen met houtkanten voorzien, en in het noorden ook een bosstrook van 80 meter. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op een afstand van 810 meter.
 
De aanvrager deed bovendien zélf afstand van de wens om wedstrijden tussen hoogdynamische motoren te organiseren, omdat die normaliter gebeuren met 30-40 motoren en de uitbater tot nader order niet kon aantonen dat dan aan de geluidsnormen wordt voldaan. Wel worden tot 9 wedstrijden per jaar mogelijk gemaakt voor laagdynamische en elektrische motoren.
 
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De voorbije maanden ging ik het gesprek aan met vele gepassioneerde mensen binnen de motorsport en ook de uitbater van het circuit van Olmen. Ik koos ervoor het onderste uit de kan te halen, ondanks de rechtspraak van de Raad van State, want die kan niet weggetoverd worden. Een perfecte situatie was daardoor niet mogelijk, maar met deze vergunning geven we de motorsport zoveel mogelijk extra zuurstof. Vlaanderen heeft een mooie geschiedenis in de motorsport, maar ook in de toekomst moet de sport een plaats kunnen hebben in Vlaanderen”.
 
Vlaams minister van Sport Ben Weyts: “Motocross is een heel fysieke sport, die we absoluut in Vlaanderen willen behouden. De situatie is precair: in de jaren ’90 hadden we nog meer dan 100 terreinen, vandaag zijn er nog maar 4. Er zijn wel nog nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt er steeds meer gereden met elektrische motoren, die veel minder geluidshinder met zich meebrengen. Dan kan je ook makkelijker locaties vinden voor nieuwe terreinen”.
 
Het is al het derde belangrijke motorsportdossier waar Demir inspanningen levert om het dossier te ontmijnen. Eerder leverde Demir al omgevingsvergunningen af voor het motorcrosscircuit in Lommel en het GLOSSO-circuit in Arendonk. Demir benadrukt dat verschillende terreinen nog met uitdagingen op het vlak van vergunningen kampen, onder meer na enkele recente uitspraken van de rechtbank. Niettemin wil ze in elke dossier maximaal naar oplossingen werken. “Mijn deur staat ook steeds open om bijkomende toekomstmogelijkheden te bespreken”, besluit Demir.

 

Partners

Back to top button