Motorcross

Samenwerkingsakkoord erkenning AMPL vergunningen

Na de aansluiting van de motorcross federatie AMPL als club bij de FMWB, werd er ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de FMWB, Motorsport Vlaanderen en de AMPL voor de wederzijdse erkenning van elkaars vergunningen. Dit betekent concreet dat rijders in het bezit regionale, nationale en Europe Open motorcross vergunning afgeleverd door Motorsport Vlaanderen of de FMWB met deze vergunning kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de AMPL zonder een 'dagvergunning' te moeten onderschrijven. Op dagen dat er echter ook een motorcross wedstrijd voorzien is van een club aangesloten bij de FMWB of Motorsport Vlaanderen moeten deze vergunninghouders wel een afvaardiging aanvragen bij FMWB of Motorsport Vlaanderen (afhankelijk van de club waarbij ze zijn aangesloten).

Rijders die in het bezit zijn van een vergunning afgeleverd door AMPL geldig voor het seizoen 2021, kunnen met deze vergunning deelnemen aan de motorcross wedstrijden van de FMWB en Motorsport Vlaanderen. Ook zij moeten op dagen dat er ook een AMPL wedstrijd is voorzien, een afvaardiging aan de AMPL aanvragen.

Deze regeling geldt voor alle motorcross wedstrijden georganiseerd in 2021.

Partners

Back to top button