Motorcross

Overleg BMB en MX circuits over de geluidsproblematiek

Op woensdag 14 april organiseerde BMB voorzitter, Jos Driessen, een overleg met de Belgische MX-circuituitbaters, de FMWB en Motorsport Vlaanderen omtrent de geluidsproblematiek. Aanleiding was de plotse sluiting van het Hondapark in Olmen als gevolg van een beslissing van de Raad van State.

Onmiddellijk na deze beslissing werden reeds diverse stappen ondernomen. Zo vond er begin maart een overleg plaats tussen Motorsport Vlaanderen, de minister van sport, Ben Weyts en de minister van omgeving, Zuhal Demir. Beide ministers engageerden zich om een oplossing te zoeken. Zij vroegen echter ook dringende actie vanuit de sector om het geluid te verminderen.

Er werden ook reeds de eerste contacten gelegd met een aantal constructeurs die klaar zijn om de nodige technische oplossingen te zoeken indien de FIM de geluidsnormen vermindert. FIM Europe zond ondertussen een enquête naar alle Europese bonden om een overzicht te bekomen van deze problematiek in de verschillende Europese landen. De FIM kondigde zopas aan weldra een webinar gewijd aan dit thema te organiseren met alle bonden.

De BMB, Motorsport Vlaanderen, de FMWB en de Belgische MX circuits vragen dat de FIM dringend werk maakt van een drastische verlaging van de minimale geluidslimieten in de motorcross. Momenteel zijn deze vastgelegd op 114 dba gemeten volgens de FIM 2-meter max methode (geluidsmeter op 2 meter van de motor in een hoek van 45 ° met motor op maximaal toerental). De wens is deze terug te brengen naar een niveau tussen 95dba en 100 dba. Dit is technisch haalbaar en is uiterst belangrijk voor de toekomst van onze trainingscircuits en onze sport tout cours.

De BMB zal verdere stappen ondernemen, samen met onze buurlanden die dezelfde problemen kennen, naar de FIM toe om dit doel trachten te bereiken.

Er werd overeenkomen op regelmatige basis verder overleg te voorzien tussen de bonden en de circuits om deze kwestie van dichtbij op te volgen.

Ondertussen lanceren we een oproep aan alle motorcross rijders om voor het vertrek naar het trainingscircuit het geluidsniveau van hun machine te controleren om ter plaatse problemen te vermijden. De toekomst van onze sport hangt ervan af!

Partners

Back to top button