Motorcross

Motorcross circuits: petitie ingediend in het Waals parlement

Vorige maand werd in Wallonië de vzw Motodev opgericht en aangesloten als FMWB club. Deze vereniging heeft als doel om de duurzame ontwikkeling van de motorsport in Wallonië te promoten en meer in het bijzonder te zorgen voor de nodige sportinfrastructuur. FMWB technisch directeur, Thierry Klutz, specialist in het dossier van de trainingscircuits, maakt deel uit van deze vzw samen met Renaud Dejardin, Fred Van Haren, Benoit Malta en Damien Hermand. 

Zij hebben een petitie ingediend bij het Waals parlement voor de heropleving van een juweel van het sportief en historisch erfgoed van ons land: de motorcross. De petitie is momenteel ondertekend door 329 personen. Hieronder vind je de vertaling van de tekst van deze petitie:

Door de sluiting van de trainingscircuits wordt deze sportdiscipline met uitsterven bedreigd en ontstaan er veel ongewenste neveneffecten. We vragen onze politieke vertegenwoordigers om concrete en dringende maatregelen te nemen om deze populaire sport te redden.

We zijn getuige van het verdwijnen van de motorcross in België en Wallonië. Deze sport, die bij ons zo populair is, dreigt te verdwijnen door een gebrek aan de nodige infrastructuur voor het opleiden van jonge piloten. In de jaren 80 waren er meer dan 60 permanente motorcross-oefenterreinen in België. Tegenwoordig zijn het er nog maar 5. Ze sluiten de ene na de andere (we weten dat er in 2022 nog maar 4 zullen zijn).

België is altijd een van de meest succesvolle landen in deze discipline geweest, met vele wereldtitels en succesvolle kampioenen. Bovendien zijn er naar schatting enkele tienduizenden piloten. Deze burgers hebben nauwelijks nog mogelijkheden om hun passie te beoefenen.

Wat gebeurde er dan in het’ rijk’ van de Motocross?

Eind jaren 90 deed de "4-takt" -motor zijn intrede. Ondanks deze meer ecologische motoren, stoten deze nieuwe motorfietsen daarentegen een geluid uit dat, afhankelijk van de omstandigheden, enkele honderden meters verderop kan worden gehoord. Meestal dienden bewoners in de omgeving van de circuits daarop klachten in over het lawaai van de motorfietsen. Helaas namen rijders en fabrikanten dit probleem niet serieus genoeg en sloten de circuits een voor een. Deze sluitingen hebben een aantal omwonenden tevredengesteld en honderden piloten teleurgesteld wat ongewild tot een reeks nieuwe problemen heeft geleid.
We denken hierbij aan het ‘wild crossen’. Deze illegale en niet omkaderde praktijk van het off-road-rijden in de bossen, velden, groeves enz. neemt voortdurend toe en genereert nieuwe problemen: overlast, gevaar voor de beoefenaars, gevaar voor andere gebruikers, enz. 
Een anarchistische praktijk die soms gepaard kan gaan met ongewenste effecten voor de flora en fauna.

De beoefenaar die de wet wil respecteren, wordt gedwongen om lange afstanden af te leggen (soms enkele honderden km) om een circuit te vinden (en deze lange verplaatsingen veroorzaken ook extra CO2-uitstoot). Deze rijders gaan dan allemaal naar de nog overblijvende circuits, waardoor de facto de overlast (verkeer, parkeren, geluid) toeneemt en vaak nieuwe klachten ontstaan, wat bijna onvermijdelijk resulteert in sluiting van de site (sneeuwbaleffect).

Vandaag zijn de beoefenaars die deze petitie ondertekenen zich bewust van de problemen waarmee onze sport wordt geconfronteerd. We gaan onszelf reguleren, door oplossingen te bieden voor onze historische problemen, door resoluut te focussen op duurzame ontwikkeling, respect voor het milieu en de gemeenschap. Er zijn bijvoorbeeld eenvoudige en effectieve oplossingen om het geluid van motorfietsen te verminderen.

Maar we zullen er enkel geraken met politieke wil en steun. We vragen dringend dat er concrete acties worden ondernomen om nieuwe circuits te openen en de laatste overblijvende circuits te redden.

Motodev

Link naar de petitie : klik hier

 

Partners

Back to top button