Motorcross

Sluiting Hondapark Olmen: Joel Smets, coördinator Topsport Motorsport Vlaanderen reageert

We hebben het overlijden van motorcross icoon Joël Robert nog niet verwerkt of we kregen met de schorsing van de vergunning in Olmen al een nieuwe uppercut te verwerken. We hangen dus even in de figuurlijke touwen, maar opgeven? Ik dacht het niet!!

Ik merk op sociale media dat jullie net als ik terecht worstelen met boosheid, frustraties, ontgoocheling, …

We zouden wild om ons heen kunnen schoppen maar dat lost niets op. Velen reageren zich af op de politiek maar daar knelt het schoentje niet het felst en dat wou ik jullie graag even toelichten. Niet dat het jullie ergernis meteen zal wegnemen maar het zal zeker helpen om één en ander te begrijpen en om in gesloten slagorde uit de touwen te klauteren!

Vooreerst moeten we voor de spiegel gaan staan en durven toegeven dat juist bij die gesloten slagorde voor een groot stuk de oorsprong van onze huidige problemen ligt. De sportieve successen bleven zich doorheen de vorige eeuw tot midden de nillies opstapelen waardoor samenwerken en een gezamenlijke structuur opbouwen met een duidelijke toekomstvisie eerder dronkemanspraatjes leken. Integendeel, verdeeldheid en versnippering waren de laatste 50 jaar de maatstaf in MX-land! Niet iedereen zal akkoord zijn maar het is helaas de realiteit. Punt.

En dat brengt me bij de politiek. Want vanuit die hoek werd immers 20 jaar geleden (2002) reeds de vinger op de wonde gelegd! De toenmalige minister van sport, Marino Keulen, drong toen al sterk aan op een gesloten slagorde om beter het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die op ons afkwamen zoals ruimtelijke ordening en andere leefmilieus. Om nog niet te spreken van de flinke brok werkingssubsidies die destijds reeds aan ééngemaakte sportfederaties verbonden waren! Dat vond MX-minnend Vlaanderen wel mooi klinken en “hip hip hoera”, er werd zelfs datzelfde jaar door het lappendeken aan federaties een intentie verklaring tot éénmaking ondertekend! Amai nu zijn we vertrokken dacht ik in mijn jeugdige naïviteit! Niet dus. Nooit iets van in huis gekomen!! Gesloten slagorde? Mijn bottten ja.

Nochtans hebben ook de ministers van sport van de daaropvolgende regeringen consequent blijven aandringen op die gesloten slagorde (sorry maar ik vind het een mooie term die strijdvaardigheid oproept en dat kunnen we wel gebruiken)! Maar nee hoor, het water bleef te diep voor MX in Vlaanderen waar niemand goesting had om naar de overkant te zwemmen ….

Tussenconclusie: als je je eigen interne MX-keuken niet georganiseerd krijgt, moet je dan nadien op de politiek schieten?? Ik dacht het niet!! Weer zal niet iedereen akkoord zijn maar het is helaas weer de realiteit. Punt bis.

Tot zover de “slecht nieuws show”

Want jawel jawel, ik dacht dat het nooit meer ging gebeuren maar er beweegt wat in het MX-milieu!! Sinds die successen van vorige eeuw blijkbaar toch niet zomaar ‘ge-kopie-paste’ kunnen worden, is het in MX-land stilaan beginnen dagen dat ‘eendracht maakt macht’ misschien toch niet zo’n holle slogan uit ver vervlogen tijden is! Hier en daar wordt er immers zowaar wat samengewerkt!

Daarop heeft de politiek (jawel!!) de daad bij het woord gevoegd en Motorsport Vlaanderen (vroegere VMBB) prompt de beloofde werkingssubsidies uitgekeerd! Kwestie van niet depressiever te worden dan we al zijn, maak ik niet de optelsom van de financiële middelen die de motorsport sinds 2002 heeft mislopen. Maar ik weet wel dat het een bedrag met 6 (zes) nullen is!! …. en niet in Belgische franken maar keiharde Europese Dollars!! U mag nu gerust een Cleenex nemen en collectief een oog uitjanken! Trouwens die subsidiecheque is ondertekend door, jawel, de minister van sport Ben Weyts. Mag ik daarom vragen om niet al uw pijlen op hem te richten aub?

Dat is trouwens niet de enige (financiële) inspanning die de politiek voor onze sport doet! Topsport ligt me vanzelfsprekend nauw aan het hart. Daarom richtte ik in 2010 Motorsport Future op. Een vzw die al meer dan een decennia lang beloftevolle Vlaamse crossers begeleidt. De politiek, die volgens velen onder u enkel van voetbal en wielrennen houdt, had hier wel oren naar en dus keren ze sinds dag 1 tot op heden aan Motorsport Future jaarlijks duizenden Eurootjes werkingssubsidies uit! Interessant weetje: de eerste minister van sport die zijn goedkeuring gaf was …. Bert Anciaux!! Geef toe, die had je niet zien komen. Aansluitend volgden ministers Muyters en Weyts ons aller Berts goede voorbeeld! Concreet betekent dat als Jago Geerts de afgelopen jaren naar de universiteit in Leuven trok voor zijn conditietesten, die factuur onrechtstreeks door de minister betaald werd. Ander voorbeeld: Jago wordt op de GP’s gecoacht door Steve Ramon, trainer van Motorsport Future vzw. Awel, Steve zijn vliegticket en hotel wordt betaald door …. juist, de minister!

Mag ik daarom vragen om niet al uw pijlen op hem te richten aub bis?

Begrijp me niet verkeerd, ik versta volkomen jullie reactie ten aanzien van de politiek! Ik zou hetzelfde gefulmineerd hebben zonder bovenstaande voorkennis. We vonden het echter eerder niet relevant om hier grote schreeuw van te maken. Maar naar aanleiding van ‘de zaak Olmen’ achtten we het wel nodig om één en ander te kaderen. Ere wie ere toekomt!

Maar daarmee is ‘de zaak Olmen’ natuurlijk niet opgelost. Ik ga er hier nu niet over uitwijden maar neem van mij aan dat ook op vlak van infrastructuur de politiek al jaren echt z’n stinkende best heeft gedaan om naar oplossingen te zoeken. Want vergeet niet dat de vergunning van Hondapark volgens de verschillende kabinetten in orde was en bijgevolg goedgekeurd en getekend door de minister ….

Eric Geboers zaliger, Stefan Everts en mezelf hebben samen met kabinetsmedewerkers bij wijze van spreken het Vlaamse land platgereden op zoek naar eventuele locaties …. helaas zonder resultaat maar om daarvoor alle schuld in de schoenen van de politiek te schuiven is te kort door de bocht!

Als in Nederland de regering een avondklok invoert waar de grote meerderheid van de bevolking mee instemt en vervolgens slaagt een handvol mensen er in om die van tafel te vegen, dan vind ik het helaas nog niet eens zo gek dat bij ons een goedgekeurde vergunning voor een sportterrein kan onderuit gehaald worden … mijn boerenverstand zegt dan dat er in beide landen iets mis gaat maar het is weerom de realiteit. Punt bis 2.

Afsluitend mag ik jullie meegeven dat zowel de lokale, provinciale als Vlaamse overheid het engagement hebben uitgesproken om samen met Motorsport Vlaanderen er alles aan te doen om ons teerbeminde Hondapark voor het kerkhof te behoeden!

Op 2 maart zullen voorzitter Kurt Vanborm en ikzelf te gast zijn op het kabinet van Minister Ben Weyts. We hopen alvast dat we dan een kader kunnen scheppen met het oog op een nieuwe wetgeving om de motorsport in Vlaanderen veilig te stellen. We houden jullie op de hoogte!

Stay safe, stay positive

Joel Smets

Coördinator Topsport  
Motorsport Vlaanderen

Foto: mxmag.be

 

Partners

Back to top button