Motorcross

Extra info motorcross seizoen 2021

Het motorcross seizoen 2021 zal niet enkel bijzonder zijn door de heropstart na het corona jaar 2020 maar ook door de aansluiting van VLM als club bij Motorsport Vlaanderen en de impact hiervan op het Vlaams en Belgisch kampioenschap Motorcross.

Momenteel wordt er hard achter de schermen gewerkt om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en worden de bestaande verschillen tussen de VLM en BMB reglementen zoveel mogelijk weggewerkt. Toch zal 2021 als een overgangsjaar moeten worden beschouwd.

Een van de punten waar de nodige flexibiliteit zal worden voorzien is het toekennen van de koersnummers. Zowel bij BMB als VLM hebben rijders immers recht om hun koersnummer te behouden en hiermee zal bij het vastleggen van het koersnummer bij de vergunningsaanvraag dan ook rekening mee worden gehouden.

Rijders die aangesloten waren bij de VLM, dienen voor het seizoen 2021 hun nationale vergunningsaanvraag in te dienen via het VLM-secretariaat die daarna de gegevens in het BMB/Motorsport Vlaanderen informaticasysteem invoert en een koersnummer kiest uit de lijst van beschikbare nummers. Indien een koersnummer reeds door een andere rijder werd geblokkeerd, zal het aangevraagde koersnummer van de VLM-piloot worden vermeerderd met 100 (of indien nodig met 200, enz). Nr. 5 wordt dan 105.

Het is echter niet de bedoeling om deze piloten onnodige kosten te laten maken voor de aanmaak van nieuwe MX-shirts/nummerborden. Zij zullen dus met hun koersnummer 2019/2020 kunnen blijven rijden ookal zal het dan onvermijdelijk zijn dat er dubbele koersnummers in bepaalde categorieën zouden kunnen voorkomen. Voor de opmaak van de resultaten / klassementen is dit echter geen probleem gezien dit op basis van het transpondernummer gebeurt.

Voor het seizoen 2022 zullen de nummerreeksen worden aangepast en zal er in de mate van het mogelijke worden voor gezorgd dat de rijders hun gewenste/vaste koersnummer toegekend krijgen bij hun vergunningsaanvraag. De nationale vergunningen 2022 zullen dan ook, door alle piloten via de digitale BMB toepassing My FMB-BMB kunnen worden aangevraagd. Vermits het VLM-secretariaat reeds de gegevens van al haar piloten in de software heeft ingebracht (waarvoor dank!!) zullen de VLM-piloten met slechts enkele muisklikken hun vergunning 2022 kunnen in orde brengen.

We leggen momenteel de laatste hand aan het motorcross reglement 2021 dat weldra zal worden gepubliceerd.

We volgen ook de evolutie van de gezondheidscrisis op de voet op. De wedstrijden in februari en maart komen spijtig genoeg wellicht nog te vroeg. We houden jullie op hoogte van de te voorziene kalenderwijzigingen en roepen iedereen op zich strikt aan de maatregelen te houden in het belang van onze sport!

We danken alle piloten voor hun begrip en wensen hen veel succes toe !

Het secretariaat van de BMB, Motorsport Vlaanderen en VLM

Partners

Back to top button