Toerisme

Geslaagd eerste BMB toertreffen sinds de corona crisis

Afgelopen weekend werd voor het eerst sinds de coronacrisis een BMB toertreffen georganiseerd, de Megatour van MTC Vrijbos in West Vlaanderen. Vrijdagavond ging Patrick Avonds, eerste ondervoorzitter van de BMB Commissie voor het Motorrijden in de Vrije Tijd, al een kijkje nemen om de maatregelen die de club had getroffen na te gaan zodat alle motorrijders zo veilig mogelijk konden deelnemen. 

Wat opviel was het vele werk van de club om alles in goede banen te leiden. De parking was groot genoeg om de deelnemers op te vangen en de deelnemers werden geleid naar de inschrijvingsplaats waar slechts 40 motorrijders ter zelfde tijd toegelaten werden. Bij de ingang werd iedereen duidelijk gemaakt om zich aan de regels te houden en hun handen te ontsmetten. Alles was afgezet zodat je elkaar niet kon kruisen in de zaal, zowel bij de inschrijving als bij het opladen van de GPS route. De deelnemers konden buiten voor de ingang op veilige afstand van elkaar zitten. Er was dan ook voldoende plaats voorzien. 

De rondrit van 300 km kreeg veel lof van de deelnemers. Er was voldoende tijd tussen het vertrek en de aankomst van de ronde zodat er een grote spreiding was. Er waren 736 inschrijvingen over de twee dagen wat zelfs meer was als vorig jaar. Ook op de controleposten werden de maatregelen goed gerespecteerd en opgevolgd.

De ganse BMB commissie wenst de organisatoren te bedanken voor hun inzet om in deze moeilijke omstandigheden toch een treffen te organiseren. Het bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om een treffen in te richten rekeninghoudend met het corona protocol en om de veiligheid van medewerkers, BMB officials en deelnemers te garanderen. Dank ook aan de BMB afgevaardigden voor hun toegewijde taak.

Tekst: Patrick Avonds, Eerste ondervoorzitter van de BMB Commissie voor het Motorrijden in de Vrije Tijd
Foto's: Patrick Orbie

 

Partners

Back to top button