Motorcross

Bericht van JMS/VLM: annulatie heropstart 2020

Naar aanleiding van de opmars van de tweede golf van het coronavirus en de inbreng van nieuwe maatregelen, met deze een update voor wat betreft het JMS/VLM motorcross gebeuren. De fase 5 waarbij versoepeling van maatregelen zoals optrekken van toeschouwers van 400 naar 800 gaat geen doorgang vinden. Men gaat meerdere maatregelen treffen om de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan. Ook de regels rondom aanwezigheid van toeschouwers gaat sterk aan banden gelegd worden.
 
Samen met de lokale autoriteiten zijnde de gemeentes, hebben we de verantwoordelijkheid genomen om de nieuwe opstart van motorcross-seizoen 2020 te annuleren. Ook is er naar aanleiding van de beslissingen van de veiligheidsraad niet voldoende volk beschikbaar om de nodige medische zorg te voorzien. Vandaar dat deze hulpverlening ook niet kan gegarandeerd worden, en zodoende de veiligheid van éénieder in het gedrang komt en de annulatie een noodzakelijk feit is.
 
Al de inschrijvingen zullen stopgezet worden. De rijders die een financiële verrichting gedaan hebben om een daglicentie te verwerven, zullen terug betaald worden via dezelfde weg van overschrijving.
 
Ook voor de volwaardige licentiehouders van VLM en JMS, zullen nog bepaalde modaliteiten besproken worden om een mogelijkheid te voorzien voor overdracht naar volgend jaar.
 
Laat ons nu allen ook de verantwoordelijkheid dragen om het virus onder controle te krijgen, en zodoende de maatregelen op te volgen en dit om éénieders gezondheid te respecteren.
 
SAMEN KUNNEN WE HET AAN
 
Eddy Houtmeyers
Voorzitter VLM/JMS

PS: de BMB motorcross wedstrijd in Nismes op 30 augustus is momenteel nog de enige wedstrijd in België. Er werden de nodige beperkingen voorzien voor wat publieke aanwezigheid om te voldoen aan de nieuwe Corona maatregelen. 

 

 

Partners

Back to top button