Algemeen

Maatregelen tegen de Corona crisis en motoractiviteiten

Afgelopen woensdag besliste de nationale Veiligheidsraad de huidige quarantaine maatregelen te verlengen tot 3 mei. Bovendien werd er beslist om geen massa evenementen zoals muziekfestivals meer toe te laten tot en met 31 augustus. De BMB en haar regionale bonden, VMBB en FMWB, hebben een gezamenlijke brief, ondertekend door de 3 respectievelijke voorzitters, naar de bevoegde federale en regionale instanties gestuurd met de vraag om meer verduidelijking te bekomen over de term 'massa evenementen'.

Bovendien hebben we, om de nationale Veiligheidsraad te helpen bij het nemen van de beslissingen, als verantwoordelijke sportfederaties:

  • enerzijds de aandacht gevestigd op een aantal specifieke en verplichte kenmerken van onze activiteiten, zoals het dragen van handschoenen, beschermende kledij, helm, activiteiten outdoor, enz.
  • anderzijds garanties geboden voor de controle op 'social distancing' en een eventuele beperking van het aantal toeschouwers in functie van de definitie die zal worden gegeven aan ‘massa evenementen’

met als doel om de motorsport als voortrekker voor te dragen voor de hervatting van sportactiviteiten in België vanaf de versoepeling van de maatregelen.

De volgende vergadering van de Veiligheidsraad is voorzien op vrijdag 24 april en hopelijk hebben we dan meer duidelijkheid zowel voor wat betreft de organisatie van onze voorziene evenementen in mei, juni, juli en augustus als over de mogelijkheden tot trainen.

We hebben ook gevraagd dat het motorrijden op de openbare weg opnieuw zo snel mogelijk zou worden toegestaan.

Tenslotte werd er, om alle misverstanden te vermijden, op gewezen dat ook voor de BMB, de VMBB en de FMWB de gezondheid van iedereen voorop staat.

De brief heeft dan ook vooral tot doel om de experten en bevoegde politieke actoren te informeren en hen zo  te helpen de juiste beslissingen te kunnen nemen die nodig zijn om deze gezondheidscrisis zo spoedig mogelijk te kunnen beëindigen.

 

 

Partners

Back to top button