Algemeen

De BMB zoekt vrijwilligers voor haar commissies en colleges – deadline 30/10!

De BMB is op zoek naar talrijke, gemotiveerde medewerkers voor diverse functies binnen haar commissies en colleges. Alle mandaten van de huidige BMB officials komen op het einde van dit seizoen te vervallen. De nieuwe mandaten zullen lopen van 2020 tot einde seizoen 2024.

Als BMB official beleeft je de talrijke BMB evenementen vanop de eerste rij. Heb je interesse in een functie binnen de sportcommissie, kies dan een of meerdere werkgroepen van je discipline naar keuze. Als sportafgevaardigde zorg je onder leiding van de koersdirecteur voor een vlot sportief verloop van de wedstrijden. Je kan ook opteren voor een functie binnen het technisch college om samen met je technische collega’s te helpen bij de controle van de machines. Als tijdopname official werk je mee aan de opmaak van uitslagen en klassementen. Een basiskennis van informatica is geen must maar wel een pluspunt.

Er worden ook nog vrijwilligers gezocht voor het BMB milieu college dat instaat voor de controle van de milieu aspecten tijdens de organisaties.

Ligt je passie eerder bij het recreatief motorrijden kies dan voor een functie binnen onze commissie voor het Motorrijden in de Vrije Tijd. Je zorgt dan mee voor een goed verloop van onze toeristische treffens.

Wil je meewerken aan de belangenbehartiging van de motorrijders, wordt dan actief lid van de BMB Commissie Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

De BMB zoekt ook nog dokters voor het BMB medisch college of juristen voor het BMB College der Rechters.

Alle BMB officials krijgen een onkostenvergoeding voor de evenementen waarvoor zij als official werden aangeduid, een BMB official's licentie die toegang verleent tot alle BMB manifestaties en kledij. 

Nieuwe kandidaten dienen eerst een jaar stage te lopen. Zij krijgen de nodige begeleiding van de ervaren officials.  

BMB vergunning official via My FMB-BMB

Vorig jaar werd een nieuwe toepassing (My FMB-BMB) ontwikkeld in samenwerking met de firma Magelan Software voor de opmaak van de BMB jaarvergunningen van de rijders/passagiers. Ook de kandidaat-voorzitters, ondervoorzitters, leden, afgevaardigden en stagiaires van de BMB commissies en colleges dienen voortaan een nieuwe vergunning BMB official aan te vragen via My FMB-BMB.

We willen dat alle kandidaten voor een nieuw mandaat als voorzitter, ondervoorzitter, coördinator, lid, afgevaardigde of stagiaire van de BMB commissies en colleges voor de periode 2020-2024 een BMB vergunning ‘official’ aanvragen via de nieuwe BMB toepassing My FMB-BMB en dit om volgende redenen:
  • Het beheer van de database ‘officials’ kan gebeuren via hetzelfde platform als voor de rijders.
  • We hebben de zekerheid dat alle officials in orde zijn met hun clubaansluiting (de clubs dienen de aansluiting te bevestigen via de club toepassing)
  • Een nieuwe licentie BMB official (bankaart formaat) ter vervanging van de huidige BMB identiteitskaarten zal worden aangemaakt a.h.v. de toepassing My FMB-BMB (met pasfoto)

Hoe werkt het?

De aanvraag voor een vergunning BMB official gebeurt op identiek dezelfde wijze als de procedure van toepassing voor de rijders/passagiers. Je installeert de toepassing op je PC/laptop en meld je aan als nieuwe vergunninghouder indien je eerder nog geen vergunning via My FMB-BMB hebt aangevraagd. Je vult alle ontbrekende gegevens in en voegt ook een recente pasfoto toe of je gebruikt je elektronische identiteitskaart (E-ID). Nadat je inschrijving is geactiveerd klik je op inloggen, vul je de nog ontbrekende gegevens aan en klik op ‘vraag een nieuwe vergunning’ en ‘vergunning BMB official’. Hieronder vind je een volledige gebruikershandleiding.

Indien je reeds eerder een vergunning (eender welk type) via My FMB-BMB hebt aangevraagd, kan je gewoon op ‘inloggen’ klikken en vervolgens op ‘vraag nieuwe vergunning’. Zorg er wel voor dat je steeds de gevraagde update installeert bij het openen van de toepassing! Kijk ook de reeds ingevulde gegevens na of deze nog correct zijn. Indien je van club bent veranderd, kan je een nieuwe club kiezen.

Je hoeft geen documenten toe te voegen maar het toevoegen van de pasfoto is wel verplicht zodat we deze kunnen gebruiken voor de aanmaak van de BMB licentie official. De geldigheid van de licentie staat op 31/12/2019 maar zal door het VMBB/FMWB secretariaat worden aangepast naar 31/03/2024 (2021 voor de stagiaires) bij de aflevering van de vergunning.

Wanneer het dossier volledig is (alle velden ingevuld, bevestiging inschrijving / licentie door de club, aanwezigheid recente pasfoto), zal het VMBB/FMWB bestuur je aanvraag(en) in de loop van de maand november behandelen en de weerhouden kandidaturen overmaken aan de BMB.

De Raad van bestuur van de BMB zal in de loop van de maand december de kandidaturen ontvangen van de VMBB/FMWB behandelen. Vervolgens zal het secretariaat van de VMBB/FMWB de goedgekeurde licenties afleveren en opsturen naar de betrokken personen.

Indien je zelf niet over een PC/laptop beschikt of het om een of andere reden niet ziet zitten om de aanvraag via de toepassing My FMB-BMB te laten verlopen, gelieve dan contact op te nemen met je clubverantwoordelijke die dit voor jou kan in orde maken. Het secretariaat van de BMB, VMBB en FMWB staat uiteraard ook steeds ter beschikking om te helpen indien nodig.

Installatie link: http://fmb-bmb.magelan.be/

 

 

Partners

Back to top button