Snelheid

Vormingssessie en vrij rijden snelheid in Mettet

AMC Rac Junior Liège organiseert op zaterdag 30 maart op het circuit Jules Tacheny van Mettet niet alleen de jaarlijkse BMB vormingssessie snelheid maar ook diverse vrij rijden sessies zowel voor solo's als zijspannen. Het programma van deze dag omvat:

1. theoretische en praktische vormingssessie voor de nieuwe snelheid rijders
2. Vrij rijden voor solo motorfietsen van meer dan 350cc
3. Vrij rijden voor zijspannen

1. BMB Theoretische en praktische vormingssessie

De rijders die voor de eerste maal een vergunning 2019 aanvragen, alsook elke vroegere vergunninghouder die geen vergunning heeft gehad gedurende de vijf voorafgaande jaren (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), moeten verplicht deelnemen aan en slagen voor een theoretische en praktische vormingssessie.

Het programma bestaat uit vier theoretische en vier praktische sessies, die beiden moeten gevolgd worden om de licentie 2019 te kunnen behalen.

De vormingssessie is niet verplicht voor de zijspan passagiers, wel voor de piloot.

Om aan de vormingssessie deel te nemen, moeten de aanvragers in orde zijn met hun BMB jaarvergunning snelheid te regelen via de toepassing "My FMB-BMB". De licentie zal slechts worden afgeleverd na volledige deelname aan de vormingssessie.

De rijders die in aanmerking komen voor het volgen van deze vormingssessie zullen van hun aangesloten bond een inschrijvingsformulier ontvangen. Zij dienen dit formulier ingevuld en getekend terugsturen samen met de betaling van 175 EUR op het rekeningnummer van hun respectievelijke regionale bond (VMBB of FMWB) voor het gebruik van de sportinfrastructuur.

Opgelet: de deelnemers moeten aanwezig zijn met een machine die voldoet aan een geluidslimiet van 104 DbA, dynamisch gemeten langs het circuit ongeveer ter hoogte van het midden van de rechte lijn.
Ze moeten elke vergezeld zijn van een helper.

Rijders die enkel een theoretische vormingssessie volgden in 2018, zullen de volledige vormingssessie in 2019 moeten volgen aan het tarief van 175,00 €.
 

2. Vrij rijden solo

Het Vrij rijden solo is een officiële vrije training ingeschreven op de BMB kalender als training. Ze is voorbehouden aan rijders die tijdens één van de laatste vijf jaren (2013, 2014, 2015, 2016, 2018) houder waren van een BMB jaarvergunning snelheid of Classic bike (solo).

Om aan het vrij rijden deel te nemen moet de rijder bovendien beschikken over een BMB jaarvergunning snelheid solo of Classic Bike (snelheid) 2019 of een BMB trainingsvergunning circuit.

Vanaf dit jaar zal hij/zij ook een trainingsvergunning voor één dag kunnen onderschrijven via de toepassing "My FMB-BMB" om in orde te zijn met de verzekering.

Deze dag-trainingslicentie , zal ook op 30 maart 2019, ter plaatse kunnen worden onderschreven mits een toeslag.

Het Vrij rijden solo bestaat uit vijf sessies van twintig minuten. Het maximum aantal toegelaten rijders is 35. De huur om deel te nemen bedraagt € 106,00 BTW incl. indien de inschrijving en de betaling voor 19/03/2019 werd geregeld.

De geluidslimiet is dezelfde als hierboven vermeld voor de vormingssessie.

3. Vrije rijden voor zijspannen

Het vrij rijden voor zijspannen is een officiële vrije training ingeschreven op de BMB kalender als training. Ze is voorbehouden aan rijders houder van een BMB jaarvergunning snelheid of Classic bike zijspannen 2019 een BMB trainingsvergunning circuit.

Vanaf dit jaar zal hij/zij ook een trainingsvergunning voor één dag kunnen onderschrijven via de toepassing "My FMB-BMB" om in orde te zijn met de verzekering.

Deze dag-trainingslicentie , zal ook op 30 maart 2019, ter plaatse kunnen worden onderschreven mits een toeslag.

Het Vrij rijden solo bestaat uit vijf sessies van twintig minuten. Het maximum aantal toegelaten zijspannen is 25. De huur om deel te nemen bedraagt € 150,00 BTW incl. indien de inschrijving en de betaling voor 19/03/2019 werd geregeld.

De geluidslimiet is dezelfde als hierboven vermeld voor de vormingssessie..

Raadpleeg hierna :

Inschrijvingsformulier vormingssessie snelheid Mettet 30/03/2019

Inschrijvingsformulier Vrije training snelheid Mettet solo 30/03/2019

Inschrijvingsformulier Vrije training snelheid Mettet Zijspannen 30/03/2019

– Toepassing My FMB-BMB voor het regelen van je vergunning

 

Partners

Back to top button