Algemeen

Nieuw vanaf 2019: de Europe Open licentie

Het is momenteel niet langer mogelijk om nog een rijderslicentie voor het seizoen 2018 aan te vragen via onze digitale toepassing My FMB-BMB. Er werden in 2018 een record aantal van 2579 licenties via My FMB-BMB afgeleverd waarvan 1424 sportlicenties, 1025 toerlicenties en 130 trainingslicenties.

Bij de trainingslicenties hopen we vanaf 2019 nog een verdere groei te realiseren. Te veel rijders (zonder licentie) rijden immers momenteel nog onverzekerd rond op de diverse trainingsomlopen.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2019 zijn ondertussen volop aan de gang met de vergaderingen van de diverse werkgroepen van elke discipline.

Nieuwe Europe Open licentie 2019

Vanaf 2019 zal het systeem van de sportlicenties worden vereenvoudigd. We stellen immers vast dat in alle disciplines meer en meer wedstrijden van het Belgisch Kampioenschap zowel in België als in het buitenland plaatshebben. Bovendien gaan bijna alle rijders regelmatig trainen op de trainingscircuits in onze buurlanden of elders in Europa. Daarom zal vanaf het seizoen 2019 nog slechts 1 niveau worden aangeboden, de Europe Open licentie. De Europe Open licentie zal alle rijders toelaten om deel te nemen aan alle wedstrijden ingeschreven op de BMB kalender (zowel in België als in het buitenland) en aan alle wedstrijden ingeschreven op de FIM Europe Open kalender (wedstrijden zoals bv. ONK, ADAC, enz). De Europe Open licentie bevat ook een persoonlijke ongevallenverzekering die 24 uur op 24 geldig is voor ongevallen op alle trainingscircuits in België en over gans Europa.  

Er werd een nieuwe licentiekaart ontwikkeld met opname van een tekst goedgekeurd door FIM Europe zodat deze licentie tevens dienst doet als permanente starttoelating en het dus niet meer nodig is een aparte starttoelating aan te vragen tenzij dit uitdrukkelijk zou worden gevraagd door de betrokken organisator of organiserende bond.

Bijkomende FIM en FIM Europe licenties

Net zoals voorheen kunnen de rijders die willen deelnemen aan wedstrijden van het Wereldkampioenschap (FIM) of het Europees kampioenschap (FIM Europe) nog een bijkomende FIM WK licentie of FIM Europe continentale EK licentie onderschrijven. Nieuw dit jaar is de bijkomende FIM Internationale licentie. Deze licentie is nodig voor deelname aan internationale wedstrijden die enkel en alleen op de FIM internationale kalender zijn ingeschreven en niet op de FIM Europe Open kalender. De meeste wedstrijden zijn echter op de FIM Europe Open kalender of op beide kalenders ingeschreven zodat de gewone Europe Open licentie volstaat.

Wanneer je aan een wedstrijd in het buitenland wil deelnemen is het dus altijd belangrijk na te gaan op welke kalender deze is ingeschreven. Wanneer in het Bijzonder Reglement een EMN nummer staat vermeld betekent dit dat de wedstrijd op de FIM Europe kalender is ingeschreven, een IMN nummer bevestigt de inschrijving op de FIM internationale kalender. Je kan dit ook nagaan op de website van de FIM (www.fim-live.com) en FIM Europe (www.fimeurope.com)

Nieuw vanaf 2019: licenties 1 manifestatie via My FMB-BMB

Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om in 2019 de licentie 1 manifestatie voor deelname aan een wedstrijd ingeschreven op de BMB kalender via My FMB-BMB te onderschrijven, zowel voor rijders woonachtig in België als rijders die in het buitenland wonen. Opgelet, er zal nog steeds de mogelijkheid bestaan om een licentie 1 manifestatie ter plaatse te onderschrijven maar het zal wel voordeliger zijn als je deze vooraf aanvraagt via My FMB-BMB.

Oproep aan de clubs: archiveer je leden/licenties 2018

Vanaf 5 november a.s. zal je in de clubmodule (FMB-BMB club) de lijsten van je leden en de door hen onderschreven sport en toerlicenties niet meer kunnen raadplegen. We raden daarom alle clubs aan om via de toepassing de lijsten te exporteren (PDF of excel formaat) zodat je deze kan bewaren. Alle rijders die in 2019 een vergunning willen onderschrijven zullen de aansluiting bij hun club moeten bevestigen of zullen een nieuwe club kunnen kiezen.

Licenties Officials

In de loop van dit jaar werd aan alle BMB officials gevraagd om hun licentie BMB official via de digitale toepassing My FMB-BMB te onderschrijven. Momenteel hebben een vijftigtal officials hun licentie in orde gemaakt. We roepen de overige officials op om zich spoedig in orde te stellen. Deze licentie aanvragen blijven nog steeds toegankelijk.

 

Vanaf het ogenblik dat de licentie aanvragen 2019 beschikbaar zijn, zullen we dit aankondigen op onze website, facebook pagina en onze wekelijkse nieuwsbrief. Wellicht zullen deze discipline per discipline worden gelanceerd. In de digitale toepassing zal alle uitleg duidelijk opgenomen worden.

Partners

Back to top button