Motorcross

Motorcross bos van Stefan Everts, Joel Smets en Eric Geboers

In het Provinciaal domein Puyenbroeck onthulde wereldkampioenen Joel Smets en Stefan Everts een bord op de plaats waar eerstdaags een speciaal aan hen opgedragen motorcross Co2 bos zal worden aangeplant. Ook het bord van het Eric Geboers bos dat op zaterdag 18 november in Eeklo (klik hier voor alle info) zal worden aangeplant werd onthuld. Eric, Stefan en Joel zijn de initiatiefnemers van de werkgroep Red de Motorcross. In het totaal zullen er tegen eind dit jaar liefst 50.000 motorcross Co2 bomen zijn aangeplant.

De motorcross sport leeft nog altijd sterk in Vlaanderen. Het blijft de enige sporttak waarin België 15 wereldkampioenen  heeft. Nochtans wordt het draagvlak bij het grote publiek kleiner en dit ondanks de talrijke inspanningen van de sector (federaties, industrie, rijders, organisatoren) om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Nu er nog amper trainingscircuits over zijn, is de sport in gevaar.

In 2009 ging de werkgroep ‘Red de Motorcross’ van start naar aanleiding van de zoveelste sluiting van een trainingscircuit (Neeroeteren). De werkgroep krijgt de actieve medewerking van de federaties, de industrie (Febiac) en de ex-wereldkampioenen motorcross Eric Geboers, Stefan Everts en Joel Smets samen met een aantal gemotiveerde vrijwilligers

Eric Geboers opperde in 2010, gedurende een vergadering van de Werkgroep Red de Motorcross, een idee: de CO2-uitstoot van de motorcross (deels) compenseren door het planten van bomen. Guy Dick kreeg de opdracht om dit plan uit te werken.

In 2011 kreeg de werkgroep een stand op het autosalon aangeboden van Febiac. Hier werd geld ingezameld om een plantactie te bekostigen. Dit leverde ongeveer 5.000 euro op. Eerst werd Natuurpunt benaderd maar zij wilden enkel grond aankopen met het geld.

Vervolgens kwam de werkgroep in contact met Bos+ en de samenwerking leidde tot de aanplant van het Struikroversbos in Oostende (6.000 bomen)

Hierbij een lijst van de diverse aanplantingen

-2011 eigen aanplant i.s.m. Bos+: Oostende  – 6.000 bomen
-2012 Spa: een verwoed Joël Robert supporter schenkt Red de Motorcross een 5ha groot bos dat hij zelf (her)aanplant: 18.000 bomen.
-2013 eigen aanplant i.s.m. Bos+: Oosterzele – 6.000 bomen
-2014 eigen aanplant i.s.m. Provinciaal Domein Puyembroeck Wachtebeke – 6.000 bomen
-2015 eigen aanplant i.s.m. Bos+: Westmalle – 4.000 bomen
-2015 eigen aanplant i.s.m. Bos+: Balen – 500 bomen
-2016 eigen aanplant i.s.m. Bos+: Nijlen – 3.500 bomen

In het totaal werden er nu dus 44.000 bomen aangeplant en dit jaar wordt de actie afgesloten met meer dan 50.000 aangeplante bomen.

Stand van zaken circuits

Een studie uitgevoerd door de Vlaamse Regering in 2001, stelde dat er een behoefte is aan 12 tot 15 gereglementeerde trainingscircuits in Vlaanderen. Red de Motorcross beseft dat dit ‘wishfull’ thinking is en zeker niet op korte termijn gerealiseerd kan worden (sedert 2001 zijn er meerdere oefenomlopen gesloten en is er kortstondig getraind in Zolder…). Op dit moment is er spijtig genoeg nog geen definitieve locatie voor een nieuwe oefenomloop bekend. Er zijn wel wat mogelijkheden in zicht maar het zal wellicht nog jaren duren vooraleer alles qua uitbating en vergunningen in orde zal zijn.

Binnen de werkgroep Red de Motorcross werd er gebrainstormd over pop-up trainingscircuits als alternatief op korte termijn.

Naar aanleiding van gesprekken met diverse Vlaamse politici tijdens de boomplantacties heeft de Vlaamse regering recent een wijziging aangebracht aan de VLAREM wetgeving waardoor dit alternatief voorstel werkelijkheid is geworden.

Wat is er nu mogelijk?

De VLAREM wetgeving (rubriek 32.9.1.c) regelt de toelatingen voor de organisatie van motorcross trainingen/wedstrijden. De wijziging betreft meer in het bijzonder de vergunning voor eenmalige organisaties en maakt het nu mogelijk om bij de melding van een eenmalige wedstrijd, automatisch 3 extra dagen vergund te kunnen krijgen voor trainingen.

Concreet betekent dit dat een organisator in Vlaanderen nu op een tijdelijke ‘pop-up’ omloop trainingen kan organiseren op woensdag-donderdag-vrijdag met wedstrijden op zaterdag-zondag of training op donderdag-vrijdag, wedstrijden op zaterdag-zondag en maandag trainingen.

Op deze manier kunnen er dus extra trainingsmogelijkheden worden aangeboden. Een ‘pop-up’ trainingsaanbod op bv. de woensdagnamiddag voorafgaand aan het wedstrijdweekend zou mogelijks talrijke rijders kunnen aantrekken.

Verschillende instructeurs hebben zo de mogelijkheid om op woensdagnamiddag jeugdstages te organiseren. Oud-wereldkampioen Steve Ramon liet al weten om op deze manier zijn kennis te  willen doorgeven aan toekomstig talenten!

Foto's: Jan Vermeer

Partners

Back to top button