Algemeen

Waarom blijft het zo stil rond de motor of de scooter tijdens de week van de mobiliteit?

FEBIAC, de auto- en motorfederatie in België en Luxemburg, betreurt dat in heel het mobiliteitsdebat en het zoeken naar oplossingen, de motor en scooter volledig over het hoofd worden gezien.. Nochtans ligt daar een groot potentieel dat meteen kan worden benut, zonder bijkomende investeringen in infrastructuur en zonder extra subsidies.

Uiteraard steunt FEBIAC alle aandacht die naar de zachte modi en de combinatiemogelijkheden gaat: te voet, per fiets, met het openbaar vervoer, of slim gecombineerd. Het is ook belangrijk dat de concepten van de deeleconomie de nodige steun in de rug krijgen: (elektrische) deelauto’s en -fietsen. Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers vindt: “Het is echter niet te begrijpen dat één van de meest evidente vervoermiddelen compleet wordt genegeerd: de scooters en de motoren. Alle uitgebreide reportages in het kader van de Week van de Mobiliteit ten spijt worden de voordelen en de mogelijkheden van de gemotoriseerde tweewielers niet in de verf gezet”.

Hij wijst daabij op:

  •  de evidente rol van de gemotoriseerde tweewielers als deeloplossing;
  •  de geringe milieubelasting door gemotoriseerde tweewielers;
  •  de toegenomen verkeersveiligheid en de daling van het aantal lelstelongevallen bij de gemotoriseerde tweewielers;
  •  de interessante financiële aspecten van de gemotoriseerde tweewielers (rekeningrijden en mobiliteitsbudget, fiscaliteit);
  •  de geringe ‘parkeerdruk’ van de gemotoriseerde tweewielers.

 

De evidente rol van de gemotoriseerde tweewielers als deeloplossing

Belgen zijn gehecht aan hun auto. Maar ze zoeken bovenal een vervoermiddel dat hen vlot van deur-tot-deur brengt zonder files, tijdsverlies bij gecombineerd vervoer en parkeerproblemen. Voor de korte afstanden is te voet of per fiets gaan de evidente oplossing. Maar zodra de afstanden boven de 5km liggen, zijn alle andere modi kansloos om de vlotste verplaatsing te realiseren ten opzichte van een motor of een scooter. Bovendien zit het openbaar vervoer tegen haar maximumcapaciteit aan en ontbreekt het de reizigers tijdens de spitsmomenten aan het nodige comfort.

De studie “Pendelen per motorfiets: een impactanalyse” (2011) van Transport & Mobility Leuven toonde al wetenschappelijk aan dat gemotoriseerde tweewielers een belangrijke rol hebben te spelen bij het ontwarren van de verkeersknoop: als 10% van de automobilisten tijdens de spits voor een motor of een scooter zou kiezen, verminderen de files met 40%; zowel qua filelengte als qua aantal verliesuren. Dergelijke voertuigen kunnen overal gemakkelijk parkeren zonder overlast te veroorzaken. Dat betekent ook dat er geen zoekverkeer naar een parkeerplaats is. Het filteren in de files is ingeschreven in de wegcode en is de laatste jaren geen bron van ongelukken gebleken.

 

Milieu

Worden de gemotoriseerde tweewielers dan misschien genegeerd omwille van milieuoverwegingen? Deze voertuigen kennen in de spits niet het klassieke start-stopverkeer zoals bij de wagens en staan zelden stationair te draaien. Een 125cc-scooter die vooral in de steden en bij het woon-werkverkeer wordt ingezet, verbruikt minder dan 3 liter. Bovendien is het aantal elektrische voertuigen tussen 2014 en 2016 gestegen van 178 naar 368 stuks (+106%).

 

Verkeersveiligheid

Vreest de politiek voor meer ongevallen als ze het gebruik van gemotoriseerde tweewielers promoten? Het aantal letselongevallen met motorrijders is tussen 2006 en 2016 met 22% gedaald, een even grote daling als bij het aantal slachtoffers over dezelfde periode. Het aantal doden is met 44% verminderd. De daling bij de bromfietsers is nog groter tussen 2006 en 2016:

  • Aantal ongevallen: -33%;
  • Aantal slachtoffers: -34,5%;
  • Aantal doden: -67%.

Nu steeds meer mensen de fiets nemen, gaat het totaalaantal ongevallen en slachtoffers in die groep in stijgende lijn. Dat houdt politici nochtans niet tegen om de fiets te promoten. Indien er meer gemotoriseerde tweewielers op de weg komen, valt ook daar in eerste instantie een stijging van het aantal ongevallen te verwachten. Maar door een grotere aanwezigheid in het dagelijkse verkeer zullen de automobilisten ook beter rekening houden met de motorrijders; safety by numbers.

Rekeningrijden en mobiliteitsbudget

De Week van de Mobiliteit is uiteraard ook het moment dat er opnieuw wordt gesproken over rekeningrijden als oplossing voor de files. FEBIAC stelt voor dat gemotoriseerde tweewielers een lager of zelfs een nultarief zouden betalen, aangezien ze geen files veroorzaken, geen druk zetten op het aantal parkings en ze ook geen slijtageschade aan het wegdek veroorzaken.

Het mobiliteitsbudget kan mensen op weg zetten om een meer overwogen keuze te maken tussen de verschillende vervoersmodi in functie van de verplaatsing die ze moeten maken voor hun werk. Een dergelijk budget biedt ook opportuniteiten voor de gemotoriseerde tweewielers. Zo kan een deel van het bedrag ingezet worden om een motor of scooter te gebruiken bij gunstige weersomstandigheden, en bijvoorbeeld het openbaar vervoer wanneer het regent.

Fiscaal interessant

Vaak zijn mensen pas geneigd om hun gedrag aan te passen als ze hiervoor gestimuleerd worden, en dan nog liefst financieel. De motorsector vraagt van de overheden echter geen bijkomende middelen. De mogelijkheden bestaan nu al:

1)      Motoren en scooters tot 250cc zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting.

2)      De kosten voor het woon-werkverkeer en beroepsverplaatsingen met een motorfiets zijn 100% aftrekbaar van de personenbelasting (aankoop motorfiets en kledij, benzine, onderhoud, pechverhelping, …).

3)      De fiscale voordelen voor elektrische wagens zijn sterk beperkt. Elektrische 2-, 3-en 4-wielers zijn de enige voertuigen die nog kunnen genieten van een federale belastingvermindering (voor een motorfiets 15% belastingvermindering op de aankoopwaarde met een maximum van €3.010). Bovendien is een elektrische motorfiets vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en betaal je het basistarief van € 61,50 voor de BIV.

 

Steden en gemeenten

FEBIAC pleit ook voor betere parkeermogelijkheden voor motoren en scooters in en rond de binnensteden om zo het gebruik van de gemotoriseerde tweewielers aan te moedigen. Momenteel worden gemotoriseerde tweewielers wat parkeren betreft stiefmoederlijk behandeld: er zijn weinig specifieke motor- en scooterparkeerplaatsen en in lang niet alle parkeergarages worden motoren en scooters toegelaten. Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC, wijst er ook op dat op de plaats van één auto, er twee tot drie motoren of scooters kunnen staan – wat bij betalend parkeren de uitbating van die vierkante meters interessant maakt.

Er zijn gelukkig in enkele steden al specifieke motor- en scooterparkeerplaatsen en op snelwegen zie je bij service- en benzinestations aparte plaatsen voor motoren en scooters. Met het toenemen van autoluwe zones en lussenverkeer in steden, neemt ook het aantal park & ride- en randparkings toe. Stijn Vancuyk vraagt daar faciliteiten te voorzien waar motor- en scooterrijders hun helmen en tassen veilig kunnen opbergen tijdens hun trip naar het stadscentrum.

#WeAreMobility

FEBIAC organiseerde van 16 tot 17 september de #WeAreMobility Tour in Brussel om een zo breed mogelijk publiek gratis en in optimale veiligheidsomstandigheden te laten kennismaken met nieuwe stedelijke mobiliteitsoplossingen. Behalve de traditionele individuele mobiliteitsmiddelen zoals auto’s, motoren, scooters en fietsen, werd er de jongste maanden een heel gamma van producten en services voor stedelijke mobiliteit uitgewerkt. Die originele producten kunnen naadloos samenwerken met de klassieke, individuele vervoermiddelen om de dagelijkse verplaatsingen van stadsbewoners en pendelaars heel wat efficiënter te maken. Eenwielers, hooverboards, elektrische steps, elektrische en/of gedeelde bromfietsen: het zijn maar enkele van de vele mobiliteitselementen die steeds meer gebruikers weten te overtuigen.

Ook de diensten die gebruik maken van ‘Mobility as a Service’ hebben de wind in de rug en stellen gebruikers in staat om elektrisch of thermisch aangedreven voertuigen (scooters en auto’s) te huren voor korte en middellange afstanden in de stad. Uiteraard heeft FEBIAC haar programma Start2Ride gepromoot om meer mensen te overtuigen om voor een gemotoriseerde tweewieler te kiezen.

Bron: Febiac

Partners

Back to top button