Motorcross

Relance van de Belgische motorcross: wat wijzigt er zoal in 2017?

De Belgische motorcross wordt momenteel geconfronteerd met talrijke moeilijkheden. Er is een vermindering van het aantal deelnemers, toeschouwers en wedstrijden. Er is een pertinent gebrek aan mediabelangstelling, te weinig trainingscircuits en de clubs kennen steeds meer en meer moeilijkheden om nog voldoende vrijwilligers te vinden voor het opzetten van een organisatie. Bovendien zijn er extra inspanningen noodzakelijk om een nieuwe generatie van toprijders te creëren die dankzij hun resultaten opnieuw de interesse bij het grote publiek kunnen aanwakkeren.

Om de motorcross in België te herlanceren, heeft de nieuwe BMB voorzitter, Olivier Rougraff, de belangrijkste actoren uit de motorcrosswereld geraadpleegd: de rijders, de organisatoren, externe en interne experten.

Na een grondige analyse van de verzamelde voorstellen en adviezen, werd er een actieplan opgesteld. Dit globaal plan kreeg een positief advies van de Raad van Bestuur van de BMB tijdens haar vergadering van woensdag ll. De BMB werkgroep motorcross kreeg de opdracht om de verschillende voorstellen verder te verfijnen en te integreren in de reglementering voor 2017.

Wat zal er  veranderen in 2017 ?

Er zullen nog 3 wedstrijd types bestaan :

  1. Belgisch Kampioenschap Motorcross 
  2. Belgian Masters of Motocross 
  3. Internationale wedstrijden

Belgisch Kampioenschap Motorcross

Voor wat betreft het Belgisch Kampioenschap zullen de huidige klassen worden behouden maar tijdens de wedstrijden zullen ze worden gegroepeerd op basis van hun cilinderinhoud. Uit de rijdersenquête is immers gebleken dat zij geen voorstander zijn om de cilinderinhouden te mengen. Er zal een systeem worden in voege gebracht om ervoor te zorgen dat ze met rijders van een gelijkwaardig niveau kunnen rijden binnen hun klasse. De duurtijd van de oefeningen en wedstrijden zal worden verhoogd, een andere vraag die tot uiting kwam in de rijdersenquête.

Belgian Masters of Motocross

De Belgian Masters of Motocross, het kampioenschap voor de toprijders, zal maximaal uit 2 wedstrijden bestaan. Deze formule zal zorgen voor een efficiëntere promotie van dit kampioenschap en vergemakkelijkt ook de deelname van de Grand Prix rijders gezien hun steeds zwaarder wordende WK programma. Deze wedstrijden zullen in principe over 2 dagen verspreid worden om een maximaal aantal rijders te kunnen laten rijden en het programma op zondag nog aantrekkelijker te maken voor het publiek.

Er worden 2 categorieën voorzien, de Belgian Masters of Motocross MX1 en Belgian Masters of Motocross MX2, met telkens 2 aparte wedstrijden. De nationalen en inters zullen zich moeten kwalificeren voor de Belgian Masters wedstrijden. Op het einde van de dag zullen de beste MX1 en MX2 rijders de strijd met elkaar aangaan tijdens een superfinale. Voor deze superfinale zal een erg interessante prijzenpot worden voorzien met een totale bedrag van 18.000,00 EUR per wedstrijd verdeeld over de eerste 5 rijders.

Een nieuwigheid is de invoering van ‘holeshot’ premies voor de rijders die de beste start nemen.

Bovendien zal de beste Belgische rijder van het Superfinale klassement, opgesteld over de 2 wedstrijden, de garantie bekomen om deel uit te maken van de Belgische ploeg van de Motorcross der Naties.

Tenslotte, om de nieuwe formule van de Belgian Masters of Motocross te lanceren, is het de bedoeling om een wedstrijd ‘motocross legends’ op het programma toe te voegen. Tienvoudig wereldkampioen, Stefan Everts, heeft zich ertoe geëngageerd hieraan deel te nemen. Hij zal ongetwijfeld nog andere voormalige vedetten kunnen motiveren om mee te rijden.

Internationale wedstrijden

Het derde type van wedstrijden zijn de internationale wedstrijden met een specifiek programma volgens de wensen van de organisator. Uiteraard zal opnieuw de Toekomstbeker plaatsvinden, de landenwedstrijd voor jongeren, maar nieuwe formules zoals een merkentrofee, een regionale trofee, een MX1/MX2 trofee zijn mogelijk.

Kwaliteit van de wedstrijden

Een belangrijk item in het plan betreft de kwaliteit van de wedstrijden. Een lastenboek met de normen voor het circuit, de paddock maar ook de promotie zal worden opgesteld.

Een nationale kampioenstrui voor de kampioen van België van elke klasse, een rode plaat voor de leider in het klassement van zijn klasse, een startjingle zijn enkele interessante nieuwigheden voor de toeschouwers. De BMB zal ook meer zichtbaar aanwezig zijn.

Er zal een systeem worden in voege gebracht waarbij de rijders een jaarpass, voor hem/haar en zijn/haar mecanicien, kunnen aankopen. Deze jaarpass zal uiteraard voordeliger zijn als de inschrijving ter plaatse. De inkomsten ervan zullen op gelijke wijze worden verdeeld onder de organisatoren.

Motorcross landschap

Het algemene plan bevat tevens de visie van de voorzitter over het actuele motorcross landschap. We zijn momenteel zonder twijfel een van de meest verdeelde sporten en dat op een ogenblik dat zij bedreigd wordt. De VMBB en de FMWB hebben in het verleden reeds vele initiatieven genomen om alle liefhebbersbonden bijeen te brengen maar er werd spijtig genoeg geen definitieve, structurele oplossing gevonden. De voorzitter heeft zijn visie gedeeld met de twee regionale bonden en lanceerde een oproep om opnieuw trachten een oplossing te vinden opdat de motorcross wereld zou verenigd zijn. Dit is de enige te volgen weg om deze mooie sport te laten vooruitgaan. Verdere onderhandelingen met de andere bonden zullen dit najaar plaatshebben.

Belgian Junior Knights

Op dit ogenblik bestaan er meerdere initiatieven voor de omkadering van jonge motorcrossers. De BMB coach, Yves Devlaminck, heeft dit jaar 14 stagedagen georganiseerd voor de jonge 65cc en 85cc talenten. Een selectie van potentiële rijders (125cc) wordt begeleid door Motorsport Future, een initiatief ondersteund door de Vlaamse overheid en in Wallonië organiseert Thierry Klutz initiaties met de steun van de FMWB en Adeps.  De programma’s van elk initiatief zouden beter op elkaar moeten worden afgestemd opdat de beschikbare middelen efficiënter worden ingezet. De creatie van de Belgian Junior Knights om een nieuwe generatie talentvolle rijders te creëren is dan ook het uiteindelijke doel. Een nog uitgebreider stageprogramma onder leiding van de BMB coach met de hulp van een extra trainer zal op poten worden gezet in 2017. Een groep rijders van 65cc/85cc (9 tot 14 jaar) en een groep 125cc/250cc zal worden voorzien.

Trainingscircuits

Er is een evident tekort aan trainingscircuits, vooral in West- en Oost-Vlaanderen en Wallonië. Momenteel is de BMB vertegenwoordigd in de werkgroep ‘Red de Motorcross’ actief in Vlaanderen op initiatief van Eric Geboers, Joel Smets en Stefan Everts. Er zijn lopende initiatieven voor het zoeken naar nieuwe terreinen in havengebieden (Kabinet Muyters/sport) en zandwinningen (kabinet Schauvliege). In Wallonië werd Thierry Klutz door ADEPS belast om de mogelijkheden te onderzoeken. Studies voor verschillende nieuwe potentiële oefenterreinen zijn aan de gang.

Het is duidelijk dat ondanks er een politieke wil bestaat, het terugkerende probleem steeds de aanvaarding van een circuit is door de buurtbewoners en de gemeentebesturen. De BMB en haar aangesloten bonden zullen de  lopende dossiers verder opvolgen en ondersteunen. De organisatoren zullen ertoe worden aangezet om vrije trainingen te voorzien in het kader van hun manifestatie om zo extra trainingsmogelijkheden te bieden.

Volgende etappes

De BMB werkgroep Motorcross zal op 7 november bijeenkomen om het sport- en technisch reglement 2017 af te werken. Een vergadering met alle organisatoren en de potentiële organisatoren zal ook worden geprogrammeerd om het plan en de wijzigingen toe te lichten. Tegen eind november zal de kalender worden gepubliceerd.

Het spreekt voor zich dat niet alle punten die in het globale plan zijn hernomen ook effectief onmiddellijk zullen kunnen worden gerealiseerd in 2017, daarom zal een stappenplan worden opgesteld.

We zullen jullie via de BMB Facebook pagina en de website op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

 

Partners

Back to top button