Motorcross

Enquête motorcross rijders: uw mening telt!

De werkgroep motorcross van de Belgische Motorrijdersbond is ondertussen gestart met de evaluatie van het seizoen 2016 en de voorbereidingen van het seizoen 2017. Het seizoen 2016 wordt gekenmerkt door een verdere daling van het aantal deelnemers aan onze wedstrijden, vooral voor wat betreft de Belgian nationals. Minder dan de helft van de BMB motorcross vergunninghouders nemen deel aan deze wedstrijden. Ondanks het feit dat de BMB kalender slechts een 10-tal wedstrijden telt, wordt een grote afwezigheid van de vergunninghouders vastgesteld.

Vandaar dat een aantal organisatoren beslist hebben af te zien van hun organisatie. Een tekort aan deelnemers en bijhorende toeschouwers maakt het financieel niet meer haalbaar deze wedstrijden te organiseren.

Om de nodige maatregelen te kunnen nemen en oplossingen te vinden vanaf het seizoen 2017, had de werkgroep motorcross graag alle stakeholders geraadpleegd. Een vergadering met alle organisatoren vond reeds plaats eind augustus. We willen nu ook graag de mening van de rijders kennen en hebben daarom een korte online vragenlijst opgesteld (klik op onderstaande link: NAAR DE VRAGENLIJST). We vragen een tiental minuutjes van jullie tijd om deze vragen te beantwoorden en ons zo te helpen de juiste beslissingen te nemen om de motorcross terug te lanceren. Bovendien maak je door deel te nemen kans op een gratis nationale motorcross vergunning 2017! Via loting onder de deelnemers aan deze enquête zal de gelukkige bepaald worden.

We verwachten jullie antwoorden tegen uiterlijk 26 september! De antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking!

De BMB voorzitter,
Olivier Rougraff

DE VRAGENLIJST IS ENKEL VOORBEHOUDEN AAN RIJDERS IN HET BEZIT VAN EEN MOTORCROSS VERGUNNING 2016 EN WERD HEN TEVENS VIA EEN MAILING TOEGEZONDEN

► NAAR DE VRAGENLIJST

Partners

Back to top button