Snelheid

Info vormingssessie snelheid in Mettet

Op zaterdag 26 maart zal op het circuit van Mettet de vormingssessie snelheid worden georganiseerd. Deze vorming waarbij via theoretische en praktische sessies de veiligheidsprocedures zullen worden toegelicht en getest, is verplicht voor alle rijders die voor de eerste maal een vergunning 2016 aanvragen, alsook elke vroegere vergunninghouder die niet is opgenomen in een klassement van het Belgisch Kampioenschap gedurende de vijf voorafgaande jaren (2011, 2012, 2013, 2014, 2015), De vormingssessie is niet verplicht voor de zijspan passagiers, wel voor de piloot.

De organisatie van deze sessie is in handen van de club AMC RAC Junior Liège.

Opgelet: conform de reglementering van kracht op het circuit van Mettet, is de geluidsbeperking voor elke deelnemende motorfiets vastgelegd op 109 dB op basis van de dynamische meting uitgevoerd langsheen het circuit ongeveer in het midden van de rechte lijn.

De rijders moeten elkeen vergezeld zijn van een helper.

De rijders moeten in regel zijn met hun jaarvergunning maar de vergunning zal pas worden afgeleverd na de sessie.

De sessie zal plaatsvinden van 09.00 uur tot 18.00 uu

Regel je inschrijving a.h.v. volgende formulier:

 

Partners

Back to top button