Algemeen

Actiepunt 2015: buurtvriendelijk motorsporten

Het BMB milieucollege kwam op 4 maart ll. bijeen om het seizoen 2015 voor te bereiden. Voor dit jaar heeft het college volgend actiepunt beslist: “buurtvriendelijk motorsporten’. Het doel is om de deelnemers aan motorsport te wijzen op de punten reeds opgenomen in de BMB milieurichtlijnen die belangrijk zijn om de impact op de buurtbewoners van circuits/evenementen zoveel mogelijk te beperken.

Een goede verstandhouding met de buurt is immers van cruciaal belang om de toekomst van het evenement te vrijwaren. Daarom wordt er gevraagd dit jaar extra aandacht te besteden aan volgende punten:

  • afvalwaters, (chemische toiletten,…) van voertuigen (motorhomes) die zich in de paddock of op de camping bevinden mogen niet geloosd worden op de ondergrond noch op de wegen tijdens het verlaten van het circuit.
  •  Respecteer de omheiningen, gewassen en aanplantingen.
  •  Betreed geen terreinen vreemd aan de organisatie.
  •  Laat geen afval rondslingeren. Gebruik de U ter beschikking gestelde vuilniszakken en afvalcontainers.
  •  Beperk het geluidsniveau tot een minimum. Zorg ervoor dat uw uitlaat voldoende gedempt is conform de geluidsnormen voorzien in het technisch reglement van elke discipline. Vermijd het onnodig laten draaien van uw motor
  •  Respecteer de nachtrust van 22.00 uur tot 08.00 uur
  •  Respecteer de openingstijden van de trainingscircuits

Partners

Back to top button