Motorcross

Derde Motorcross CO2-bos een feit

Zaterdag 29 november wordt het derde Motorcross CO2-bos aangeplant in het Oost-Vlaams Provinciaal Domein Puyenbroek in Wachtebeke. De boomplant-actie is een initiatief van Red de Motorcross, in samenwerking met de Belgische Motorrijdersbond en FEBIAC. Tegelijkertijd zetten zij ook het motorcross-milieucharter in de kijker.

Na Oostende (2012) en Oosterzele (2013) krijgt aanstaande zaterdag Wachtebeke ook een Motorcross CO2-bos. Met die aanplant stijgt het totaal aantal bomen in de drie Motorcross CO2-bossen naar 21.000. “De motorcross-sector is zich bewust van de impact die de sport op het milieu kan hebben,” zegt Stijn Rentmeesters, secretaris-generaal van de Belgische Motorrijdersbond FMB/BMB. Al enige jaren is er een milieureglement. Dat bepaalt onder meer dat elke rijder in het rennerskwartier een milieumat onder de motor moet leggen om te voorkomen dat vloeistoffen in de grond verzeild kunnen raken en dat bij wasinstallaties het afvalwater opgevangen moet worden. Ook werkt men aan de beperking van mogelijke geluidshinder.  “We hebben een milieu-official die ter plaatse controles doet aan de hand van een checklist,” aldus Rentmeesters. Hij zegt dat motorcross altijd geconfronteerd wordt met het negatieve imago (lawaai en vervuiling) dat de sport in de buitenwereld heeft. Met de aanplanting van ‘Motorcross CO2’-bossen om daarmee de uitstoot van CO2 door motorcross te compenseren wil de sport een positieve daad stellen.

De aanplanting van bossen is een manier om die inspanningen van de motorcross-sport onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Wat dat betreft is Puyenbroek een goede locatie: het nieuwe bos komt er immers langs een drukke doorgangsweg, waar jaarlijks een half miljoen fietsers, wandelaars en pendelaars voorbij komen. Bij de nieuwe aanplant in het Provinciaal Domein plaatst men eveneens een info-bord, waarop het hoe en waarom van het Motorcross CO2-bos uitgelegd wordt. De financiering van de nieuwe aanplant is mogelijk gemaakt door opbrengsten van de internet-veilingen van motorcrossuitrustingen die toprijders ter beschikking hebben gesteld, fundraising op motorcross-wedstrijden en sponsoring van een aantal organisaties (zoals Everts & Friends, het Stedelijk Motorcross Centrum Lommel en VZW Endurosport).

 

Motorcross-milieucharter

De actie in Puyenbroek is ook een goede gelegenheid om aandacht te geven aan het motorcross-milieucharter. Dat is tijdens de charity-cross in Genk afgelopen zomer als eerste getekend door tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts en meervoudig Amerikaans kampioen outdoor- en supercross Ricky Carmichael. In het charter onderschrijven de motorcrossers een aantal principes omtrent het geluidsniveau van de motoren en omtrent de afvalverwerking op de crossterreinen. Oud-wereldkampioen Eric Geboers is één van de mensen achter het charter. “Het is een pluspunt als alle motorcrossers het zouden ondertekenen. We hebben nu de grote principes uitgeschreven en zullen nu de puntjes op de i zetten. Het charter zal ook jaarlijks aangepast worden,” aldus Geboers.

De boomplant-actie en het motorcross-milieucharter zijn resultaten van de campagne ‘Red de Motorcross’ die in 2009 van start gegaan is na het sluiten van het motorcrosscircuit in Neeroeteren, de woonplaats van Stefan Everts. Stijn Rentmeesters: “Dat was aanvankelijk een lokaal initiatief van MC Maasland en enkele buurtbewoners die pro het circuit waren. Oud-toppers Stefan Everts, Eric Geboers en Joël Smets hebben dat naar het Vlaams niveau getild en op 13 november 2009 – nu iets meer dan vijf jaar geleden – was er in Brussel bij de diverse ministeries een eerste optocht. Daar namen toen zo’n 3.000 mensen aan deel.”

Sinds enkele jaren kampt de sport in ons land met het probleem van een tekort aan permanente oefenterreinen voor motorcrossers. In Vlaanderen zijn er vijf (Lommel, Lille, Genk, Zolder en Balen) maar de druk op die terreinen is (te) groot. In overleg met de Vlaamse regering zoekt de motorcross-sector samen naar oplossingen om nieuwe terreinen voor de sport ter beschikking te krijgen en een eerste stap was het aanduiden van oefenterreinen in enkele Vlaamse havengebieden. Op die manier kan de Belgische motorcross zich blijven ontwikkelen en internationaal haar toppositie behouden. Ons land is immers het meest succesvolle in de internationale motorcross met meer dan 50 wereldtitels in de solo- en zijspanklassen. Dit jaar nog wonnen Ben Adriaenssen en Ben van den Bogaert voor de tweede achtereenvolgende maal het wereldkampioenschap zijspancross en behaalden Jeremy Van Horebeek, Kevin Strijbos en Clément Desalle in de koninginneklasse MXGP de tweede, derde en vierde plaats in de eindrangschikking. In het wereldkampioenschap voor landenteams werd de Belgische ploeg de tweede.

 

Het motorcross-milieucharter

De tekst van het milieucharter luidt:

“Motorcross is onze sport, onze hobby. Die willen we beoefenen met verantwoordelijkheidszin en met oog voor de omgeving. Vandaar dat we ons houden aan de volgende spelregels:

  • We houden onze motoren in perfecte staat. Ze zijn veilig en voldoen aan alle technische-en milieunormen.
  • We streven samen met de fabrikanten naar systemen voor een aanzienlijke reductie van het geluid. Tot dan controleren we het zelf, en nemen we onze verantwoordelijkheid.
  • We onderhouden en reinigen onze motor zonder impact op het milieu en treffen daarvoor de nodige voorzieningen. Zo gebruiken we een milieumat om olie-indringing in de bodem te vermijden en spuiten we onze motor enkel af op de daartoe voorziene plaatsen.

– Afval dumpen we in de voorziene containers en we laten geen troep achter.

  • We respecteren de uren van rust die in samenspraak met de buurt en met wederzijds respect afgesproken zijn.
  • We leggen de nodige hoffelijkheid en milieubewustzijn aan de dag op de wegen naar en van een evenement.
  • Ieder voor zich past zijn eigen gedrag aan zodat het belang van de motorsport primeert op het individuele.”

 

Partners

Back to top button