Algemeen

Motorcycle Council (MCC) wordt slagvaardiger

Motorcycle Council (MCC), de alliantie ter promotie van het motorrijden, stelt zich door een strategische reorganisatie voortaan slagvaardiger  op. MCC gaat nauwer samenwerken met de Belgische motorrijdersbond FMB/BMB, met FEBIAC (de Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie)  en met de regionale motorrijdersorganisaties FEDEMOT en MAG. Jean Thomas, sinds september voorzitter van MCC, geeft meer uitleg.

Motorcycle Council (in 1994 opgericht) is een onafhankelijk en adviserend orgaan dat de sector van de gemotoriseerde tweewielers in België vertegenwoordigt. Zij lanceert initiatieven om de veiligheid en het gebruik van gemotoriseerde tweewielers te bevorderen. Mobiliteit is daarbij geen loos begrip. Maar vrijetijdsgebruik is minstens even belangrijk. MCC wil het gebruik van motoren sociaal aanvaardbaar maken. MCC verenigde tot voor kort een groot aantal verenigingen die actief zijn binnen de motorwereld, van de Belgische Motorrijdersbond over de verenigingen van offroadrijders en oldtimerfanaten tot de federaties van rijscholen. In de loop der jaren is echter gebleken dat het grote aantal leden beperkend werkt. Soms waren ook de visies van de individuele verenigingen op bepaalde onderwerpen niet altijd gelijklopend (vb. het motorrijbewijs of de technische keuring).

Sinds september van dit jaar is Jean Thomas (beroepsmatig actief in de automotive-sector en zelf ook motorrijder) MCC-voorzitter en dat moment is aangegrepen om MCC te reorganiseren en zo slagvaardiger te maken. Hij is in die functie Christian de Vroom opgevolgd. De Vroom werd recent 75 jaar en besloot zijn diverse mandaten stil te leggen of door te geven. Jean Thomas: “MCC heeft mij daarover aangesproken en zo ben ik in contact gekomen met Stijn Rentmeesters, secretaris-generaal van de FMB/BMB, en met Thierry van Kan (voorzitter FEBIAC), Luc Bontemps (afgevaardigde bestuurder FEBIAC) en Stijn Vancuyck (adviseur gemotoriseerde tweewielers FEBIAC). Met een nieuwe voorzitter wilde men ook MCC in een nieuwe vorm gieten.”

Structuur

Het aantal effectieve leden van MCC wordt beperkt tot vier: de Belgische Motorrijdersbond, FEBIAC (afdeling gemotoriseerde tweewielers) en de twee regionale groeperingen van motorrijders Motorcycle Action Group in Vlaanderen en FEDEMOT in Wallonië. Deze verenigingen hebben ook een internationale link met respectievelijk de FIM, ACEM en FEMA. De andere verenigingen zoals Federdrive, FAA, Federmoto, Touring, VAB, Code Groen, de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen worden expert-leden en zullen worden betrokken bij alle kwesties die hun activiteiten aanbelangen.

MCC krijgt een juridische structuur met een Nederlandstalige en een Franstalige onderverdeling binnen het college voor mobiliteit en verkeersveiligheid van FMB/BMB, met de steun van FEBIAC. “Zo kunnen we de belangen van de motorrijders en het motorrijden beter verdedigen,” zegt Jean Thomas. “Met de regionale structuur voldoen we eveneens aan de verwachtingen van een verdere regionalisering van ons land. En we beantwoorden ermee aan de vraag van de stakeholders om een werkbare structuur op te zetten.”

Motor en mobiliteit

Jean Thomas’ ambitie als MCC-voorzitter is onder meer de plaats van de gemotoriseerde tweewieler in de mobiliteitsproblematiek op te waarderen. Momenteel worden de motor- en de scooterrijders over het hoofd gezien in de aanpak van die thematiek. “Daar willen we verandering in brengen,” zegt hij. “Nu staat er in alle mobiliteitsplannen nauwelijks iets over de gemotoriseerde tweewieler. Maar studies tonen aan dat motoren en scooters een grote invloed hebben op het oplossen van de mobiliteitsproblematiek.” Thomas wijst erop dat er in ons land veel motor- en scooterrijders zijn (het aantal ingeschreven motoren en scooters in ons land is dit jaar de 455.000 gepasseerd…). “Maar zij gebruiken de motor veelal recreatief. Als die motoren ook ingezet worden in woon-werkverkeer dan betekent dat een verlichting van het fileleed. Dan moeten er wel motorvriendelijke maatregelen komen als het gebruik van busbanen door motoren en scooters en het bieden van goede parkeerplaatsen. Meer motor- en scooterrijders in het woon-werkverkeer betekent ook dat de andere weggebruikers meer gewend zullen zijn aan de aanwezigheid van de gemotoriseerde tweewielers.” Dat verhoogt ook de verkeersveiligheid van deze kwetsbare weggebruikers.

Daarnaast zal MCC een aantal activiteiten verder zetten. Jean Thomas noemt als voorbeelden de actie ‘naar het werk op de motor’ in juni en de Bikerparade tijdens het Auto- en Motorsalon. “Op die manier kunnen we een juister beeld geven van het motorrijden en de motorrijder,” zegt hij.

Partners

Back to top button