Motorcross

Beslissing Vlaamse Regering oefenomlopen motorcross

De Vlaamse Regering wil in elk van de vier havengebieden in Vlaanderen een tijdelijk oefenterrein voor gemotoriseerde sporten afbakenen en gaat daarom samenzitten met de verschillende havenbedrijven. Na talrijke overlegrondes, onder meer met de provinciebesturen, blijkt immers dat enkel nog-niet-ontwikkeld havengebied in aanmerking komt om er nieuwe tijdelijke crosscircuits aan te leggen voor lawaaierige sporten.

Het dossier van de motorcrossterreinen gaat al mee van 2002 met een moeizaam verloop van bij de start. Hoewel ons land traditioneel uitblinkt in gemotoriseerde sport zoals motorcross, blijkt het bijzonder moeilijk om voldoende ruimte te vinden om die uit te oefenen. Verschillende Vlaamse Regeringen probeerden via beslissingen in 2002, 2005 en 2009 een oplossing te vinden, maar de talrijke overlegrondes bleven steeds zonder gevolg. Ook de provinciebesturen gingen op zoek naar een geschikte plek in hun provincie, maar ook dat leverde niet het gewenste resultaat op. Enkel de provincie Antwerpen engageert zich verder en ziet in haar provincie mogelijkheden voor een nieuw terrein.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe MUYTERS: “Je kan onmogelijk rondjes blijven draaien. Het is een bijzonder moeilijk dossier en een lastige evenwichtsoefening, maar het is hoog tijd dat er eindelijk duidelijkheid komt. Vandaag hebben we in de Vlaamse Regering beslist om het dossier volledig naar ons toe te trekken.”

De enige plaatsen in Vlaanderen die nog in aanmerking komen om er oefenterreinen in te richten, blijken de havens te zijn, omdat daar nog open plek is die per definitie vrij afgezonderd ligt van woongebied. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters: “Vlaanderen is dicht bebouwd en ik begrijp het standpunt van buurtbewoners zonder meer. Toch moeten we de motorsport kans en ruimte bieden om zich te ontwikkelen. Havengebied lijkt mij een geschikt uitgangspunt, omwille van de gebufferde locatie én omdat er nog onbebouwde gronden beschikbaar zijn. Zolang die niet ontwikkeld worden in functie van de haven, kunnen ze een meerwaarde bieden voor de motorcross. Daarom gaan we in het havengebied van Antwerpen, Oostende, Zeebrugge en Gent telkens één terrein aanduiden waar motorcrossers tijdelijk kunnen trainen. Met goede afspraken kan het lukken.”

Naast deze nieuwe oefenterreinen wil de Vlaamse Regering er binnen haar mogelijkheden alles aan doen om de vier bestaande gereglementeerde omlopen te behouden. De motorcross-sector blijft verder betrokken bij de gesprekken rond de aanduiding van de oefenterreinen. Vlaams minister Philippe Muyters: “De sector is van bij het begin een bijzonder constructieve gesprekspartner. Ze werken actief aan een positiever imago van hun sport, onder meer door het promoten van stillere elektrische motoren. We werken prima samen en daarom hoop ik dat een oplossing nabij is die iedereen tevreden stemt.”

Persmededeling Vlaamse Regering van 8/11/2013

Partners

Back to top button