E-bike Belgian Championship Marcinelle 24/09/2022

Algemeen - Général
Naam en voornaam van de piloot - Nom et prénom du coureur
Straat, nummer en eventueel busnummer - Rue, numéro et les cas échéant numéro de la boîte postale
Postcode, Gemeente (voor buitenlanders, gelieve land in te geven in 'Nationaliteit' veld) - Code postal, Commune (pour les étrangers, voir champ Nationalité)
Geboorte datum in formaat dd-mm-jjjj (vb. 15-10-1980) - Date de naissance en format jj-mm-aaaa (ex. 15-10-1980)
Nationaliteit van de piloot - Nationalité du coureur
Het e-mail adres waar de confirmatie mail zal worden gestuurd. - Adresse électronique pour confirmer la réception de votre inscription.
Sport
Kies welke type vergunning je hebt - Choisissez votre type de licence. La licence 1 manifestation doit OBLIGATOIREMENT être souscrit en avance via l'application My FMB-BMB: http://fmb-bmb.magelan.be/ (plus d'info sur www.fmb-bmb.be - ménu Licences). De vergunning 1 manifestatie (dagvergunning) dient VERPLICHT vooraf te worden onderschreven via de toepassing My FMB-BMB: http://fmb-bmb.magelan.be/ (meer info op www.fmb-bmb.be - menu vergunningen)
Enkel in te vullen door BMB jaarvergunninghouders - Uniquement à compléter par les titulaires d'une licence FMB annuelle (pour les classes E1-E2-E3)
Les classes FMB (E1-E2-E3) comptent pour le championnat de Belgique. La participation dans une classe M est ajoutée pour les VTT non motorisés (classe hors championnat). / De BMB klassen (E1-E2-E3) tellen mee voor het Belgisch kampioenschap. De deelname in een klasse M werd toegevoegd voor niet gemotoriseerde mountainbike fietsen (klasse buiten kampioenschap).
Marque et/ou type de matériel - Merk en/of type materiaal
Administratief - Administration