Belgian Endurance-cross HARCHIES (BEX) 04/09/2022

Algemeen - Général
NOM (EN PREMIER LIEU) et prénom du coureur 1 - NAAM (EERST) en voornaam van rijder 1
Rue, numéro et le cas échéant numéro de la boîte postale - Straat, nummer en eventueel busnummer -
Code postal, Commune - Postcode, Gemeente
Date de naissance coureur 1 en format jj-mm-aaaa (ex. 15-10-1980) - Geboortedatum rijder 1 in formaat dd-mm-jjjj (vb. 15-10-1980)
Adresse électronique pour confirmer la réception de votre inscription. - Het e-mail adres waar de confirmatie mail zal worden gestuurd.
Numéro de contact à utiliser en cas de nécessité - Te gebruiken contactnummer in noodgevallen
Possédez-vous une licence BEX annuelle? Veuillez cocher la situation qui vous concerne / Heeft u een jaarvergunning BEX? Vink het vakje aan dat voor u van toepassing is
Sport
Sélectionnez la classe dans laquelle vous souhaitez participer / Kies de klasse waarin u wenst deel te nemen
Choisissez votre numéro: RAPPEL: DUO BEX1 et BEX2 de 10 à 99 obligatoirement - SOLOS et Vintage: OBLIGATOIREMENT de 100 à 150. Tout numéro demandé hors de ces séries sera adapté. Un numéro déjà demandé ne sera plus disponible. Essayez-en un autre / Kies uw nummer. Een reeds aangevraagd nummer zal niet meer beschikbaar zijn. Probeer een ander. .
Gegevens rijder 2 - Données coureur 2
NOM (EN PREMIER LIEU) et prénom du coureur 2 - Si un seul coureur, tapez OOO NAAM (EERST) en voornaam van rijder 2 - Indien slechts 1 rijder, vermeld dan OOO
Rue, numéro et les cas échéant numéro de la boîte postale / Si un seul coureur, tapez 0000 - Straat, nummer en eventueel busnummer / Indien slechts 1 rijder, vermeld dan 0000
Code postal, Commune / Si un seul coureur, tapez 0000 - Postcode, Gemeente / Indien slechts 1 rijder, vermeld dan 0000
Date de naissance coureur 1 en format jj-mm-aaaa (ex. 15-10-1980) / Si un seul coureur, taper 0000 - Geboorte datum rijder 1 in formaat dd-mm-jjjj (vb. 15-10-1980) / Indien slechts 1 rijder, vermeld dan 0000
Het e-mail adres waar de confirmatie mail zal worden gestuurd. - Adresse électronique pour confirmer la réception de votre inscription. - Si un seul coureur tapez à nouveau son adresse mail / Indien slechts 1 rijder, vermeld dan zijn e-mail opnieuw
Si un seul Coureur, taper 0000 / Indien slechts 1 rijder, vermeld dan 0000
Possédez-vous une licence BEX annuelle? Veuillez cocher la situation qui vous concerne / Si un seul coureur, choisir la DERNIERE PROPOSITION Heeft u een jaarvergunning BEX? Vink het vakje aan dat voor u van toepassing is. / Indien slechts 1 rijder, kies de LAATSTE OPTIE
Administratief - Administration
Je verse / Ik betaal
80€ pour les SOLOS et VINTAGE, 120 EUR par inscription pour les DUOS - Ne pas oublier d'AJOUTER les éventuels compléments si licence(s) annuelle(s) FMB hors BEX. Si un coureur ne possède pas une licence annuelle, il doit souscrire la licence FMB 1 manifestation via My FMB-BMB à l'avance (plus d'info sur www.fmb-bmb.be - menu Licences). 85€ voor SOLOS en VINTAGE / 115 EUR per inschrijving. voor DUOS Vergeet niet de eventuele supplementen te betalen indien BMB jaarvergunning, andere dan BEX. Indien geen enkele rijder een jaarvergunning bezit, dienen zij de BMB vergunning 1 manifestatie vooraf te onderschrijven via My FMB-BMB (meer info: www.fmb-bmb.be - menu vergunningen).